Büyük İslam Alimleri Kuran’da Hz. Mehdi (as)’a ve İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine İşaret Eden Bazı Ayetleri Şöyle Şerh Etmişlerdir

◉ Hud Suresi’nin 86. Ayeti:

Ebu Cafer (ra), bu alametleri şöyle saymıştır:

“… Mehdi çıkınca sırtını Kabe’ye yaslar. Ona (Hz. Mehdi (as)) tabilerinden 313 kişi tabi olur. Hz. Mehdi (as) ilk önce şu ayeti okur: “EĞER MÜMİN İSENİZ ALLAH’IN BIRAKTIĞI SİZİN İÇİN DAHA HAYIRLIDIR.” (Hud Suresi, 86)

Bu ayeti okuyup şöyle der: “BEN SİZİN İÇİN ALLAH’IN BIRAKTIĞI ve HALİFESİYİM (Müslümanların manevi lideriyim). BEN ONUN HÜCCETİYİM.” MEHDİ’YE SELAM VERENLER ŞÖYLE SELAM VERİRLER: “SELAM SANA EY ALLAH’IN YERYÜZÜNDE BIRAKTIĞI (BAKİYYESİ!)” Sonra herkes ona Mehdi’ye bey’at (biat) eder. Mehdi’nin Adamlarının sayısı on bine ulaşır. Allah’ın dışında bir başkasına ibadet eden, Musevi ve Hıristiyan olan herkes Mehdi’ye iman eder. Böylece yeryüzünde tek bir millet hasıl olur; o İslam milletidir. Sonra Allah’tan başkasına tapanların üzerine gökten bir ateş düşer ve onları yakar. Doğrusunu Allah bilir.”(Nurul Ebsar, Ehl-ı Beyt, Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250),Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628 77 93) s. 594)

◉ Nur Suresi’nin 55. Ayeti:

 

Ali bin Hasan kanalıyla Ayyasi tarafından rivayet edildi: Onun yanında bu ayet-ı kerime okundu: Onlar Allah’a yemin olsun ki bizim ehli beytin sevenlerindendir.

ALLAH BİZDEN BİR ŞAHSIN MEHDİ’NİN ELİYLE ONLARA (BUNU) YAPTIRIR. O ŞAHIS İSE BU ÜMMETİN MEHDİSİDİR.(Mecmau’l beyan fi tefsiri’l-Kuran Ebu Ali Eminuddin Fazl, Hasan b. Fazl Tabersi 1986, c:4, sf. 832)

ALLAH, İÇİNİZDEN İMAN EDENLERE ve SALİH AMELLERDE BULUNANLARA VA’DETMİŞTİR: HİÇ ŞÜPHESİZ ONLARDAN ÖNCEKİLERİ NASIL ‘GÜÇ ve İKTİDAR SAHİBİ’ KILDIYSA, ONLARI da YERYÜZÜNDE ‘GÜÇ ve İKTİDAR SAHİBİ’ KILACAK, KENDİLERİ İÇİN SEÇİP BEĞENDİĞİ DİNLERİNİ KENDİLERİNE YERLEŞİK KILIP SAĞLAMLAŞTIRACAK ve ONLARI KORKULARINDAN SONRA GÜVENLİĞE ÇEVİRECEKTİR. ONLAR, YALNIZCA BANA İBADET EDERLER ve BANA HİÇ BİR ŞEYİ ORTAK KOŞMAZLAR. KİM BUNDAN SONRA İNKAR EDERSE, İŞTE ONLAR FASIKTIR.(Nur Suresi, 55)

Ayaşi tefsirinde:

Zeynel-Abidin Hz.leri: … (Nur Suresi, 55) ayetini okudu ve şöyle buyurdu: “VALLAH! ONLAR, BİZ EHL-ı BEYTİ SEVENLERDİR. ALLAH ONLAR İÇİN BUNU MUHAKKAK YAPACAKTIR, BİZDEN BİRİNİN (HZ. MEHDİ’NİN) ELİYLE… Kİ O BU ÜMMETİN MEHDİSİ’DİR.”

◉ Enbiya Suresi’nin 105. Ayeti:

Andolsun, Biz zikirden sonra Zebur’da da: “Şüphesiz Arz’a salih kullarım varisçi olacaktır” diye yazdık.(Enbiya Suresi, 105)

İMAM MUHAMMED BÂKIR (A.S) BU AYETLE İLGİLİ OLARAK ŞÖYLE BUYURMUŞTUR: “BUNLAR, AHİR ZAMANDA ZUHUR EDECEK OLAN MEHDİ’NİN ASHABIDIR.”(Mecma-ul Beyan Tefsiri.)

◉ Maide Suresi’nin 54. Ve En’am Suresi’nin, 89. Ayetleri:

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onları sevdiği, onların da kendisine sevdiği mü’minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise ‘güçlü ve onurlu,’ Allah yolunda çaba harcayan ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah’ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.

Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. Eğer bunları tanımayıp-küfre sapıyorlarsa, andolsun, Biz buna (karşı) inkara sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır.

… İmam Cafer Sadık (as) bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “BU AYETTE İŞARET EDİLEN GÖREVİN SAHİBİ MEHDİ KORUMA ALTINDADIR. ŞAYET İNSANLARIN TÜMÜ GİTSELER de, ALLAH ONU (HZ. MEHDİ (as)’I) ve ASHABINI GETİRECEKTİR.

ONLAR YÜCE ALLAH’IN HAKLARINDA ŞÖYLE BUYURDUĞU KİMSELERDİR: ‘Şimdi şunlar, bunları inkâr ederse, BİZ BUNLARI İNKÂR ETMEYECEK BİR TOPLUMU MEHDİ’YE ve ONA TABİ OLAN MÜSLÜMANLARI, BUNLARA VEKİL BIRAKMIŞIZ.(En’am Suresi, 89)

MEHDİ ve ONA TABİ OLAN MÜSLÜMANLAR ŞU AYETİN KASTETTİĞİ KİMSELERDİR: “EY İNANANLAR! SİZDEN KİM DİNİNDEN DÖNERSE, (BİLSİN Kİ) ALLAH, YAKINDA ÖYLE BİR TOPLUM GETİRECEK ki… (Maide Suresi, 54)..”(Tefsir-un Nu’mani)

◉ Yasin Suresi’nin 30. Ayeti:

AMA HÜCCET MEHDİ HALKI TANIR, HALK İSE ONU (HZ. MEHDİ (as)’I) TANIYAMAZ. TIPKI YUSUF GİBİ. YUSUF HALKI TANIDIĞI HALDE ONLAR YUSUF’U İNKAR EDERLERDİ. SONRA HZ. ALİ ŞU AYETİ OKUDU: “KULLARA YAZIKLAR OLSUN, RESUL ONLARA GELDİKÇE ONUNLA ALAY EDİYORLARDI.” (Yasin Suresi, 30) (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 162)

◉ Enbiya Suresi’nin 105. Ayeti:

ANDOLSUN, BİZ ZİKİRDEN (TEVRAT’TAN) SONRA ZEBUR’DA DA: “ŞÜPHESİZ ARZ’A SALİH KULLARIM VARİSÇİ OLACAKTIR.” (Enbiya Suresi, 105) diye yazdık. İmam Bakır ve Sadık’tan rivayet edilmektedir: “Buradaki (ayette bildirilen) “SALİH KULLAR”, HZ. MEHDİ (A.S) ve ARKADAŞLARIDIR.” (Hüseyin es-Şirazi, s. 113)

◉ Neml Suresi’nin 62. Ayeti:

“Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, Kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? …”(Neml Suresi, 62)

Muhammed bin Müslim şöyle der:“Haceti (ihtiyaç, muhtaçlık içinde) olan biri O’nu çağırdığında O’na icabet eder.”(Neml Suresi, 62) ayeti hakkında İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: Bu ayet Kaim (Hz. Mehdi (as)) aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Beyaz bir kuş şeklinde Kabe’nin oluğundan gelip HALKIN İÇİNDE HZ. MEHDİ (as)’a İLK BİAT EDECEK OLAN CEBRAİL ALEYHİSSELAMDIR.(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 37)

◉ Bakara Suresi’nin 155. Ayeti:

Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. (Bakara Suresi, 155)

… Ebu Basir’den: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

KAİM MEHDİ’NİN KIYAMINDAN ÖNCE *BİR YIL HALK AÇ KALACAK ve ONLARI ÖLDÜRÜLME KORKUSU SARACAK; MALLARI, CANLARI ve MAHSULLERİ AZALACAK. Bu olay Allah’ın Kitabı’nda açıkça yazar. Sonra bu ayeti tilavet etti: “SİZLERİ KORKU, AÇLIK, MAL, CAN ve MAHSULLERİN EKSİLMESİ ile MUTLAKA İMTİHAN EDECEĞİZ. ve SABREDENLERİ MÜJDELE.” (Bakara Suresi, 155)(Şeyh Muhammed b.İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 297)

◉ Hz. Mehdi (as)’ın kıyamından önce dünya çapında 7 yıl süren çok büyük bir ekonomik buhran yaşanacaktır. İmam Caferi Sadık (as), 7 yıl sürecek olan bu ekonomik krizin özellikle bir yıl boyunca daha da şiddetini artıracağına ve etkisini göstereceğine dikkat çekmiştir.

Aynı şekilde Muhammed Bin Müslim’den aktarılan diğer bir rivayete göre ise;

◉ İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

Kaim Mehdi’nin kıyamından önce belirtiler vardır: “Yüce Allah tarafından mümin kullarına belalar gelecektir. Bu belirtiler nelerdir?” diye arzettim.

◉ Buyurdu ki: O, ALLAH AZZE ve CELLE’NİN ŞU BUYRUĞUDUR. “SİZLERİ KORKU, AÇLIK, MAL, CAN ve MAHSULLERİN EKSİLMESİ ile MUTLAKA İMTİHAN EDECEĞİZ. ve SABREDENLERİ MÜJDELE.” (Bakara Suresi, 155)

◉ Buyuruyor ki: Siz müminleri mutlaka imtihan edeceğiz. Korku ile yani saltanatlarının sonlarına doğru filanca oğullarının hükümeti ile korkutacağız. ve açlıkla, yani mahsullerin pahalılığı ile. Malların azalması yani, ticaretlerin kesat olması ve faziletinin azalması. Canlar (ın azalması) yani, hızlı ve ani ölümler. Mahsuller(in azalması) yani, çiftçiliğin azalması ve meyvelerin bereketinin azalması. SABREDENLERİ MÜJDELE YANİ, İŞTE O ZAMAN KAİM MEHDİ’NİN ZUHURU ile (ONLARI MÜJDELE

Sonra bana buyurdu ki: Ey Muhammed! Bu onun te’vilidir. (asıl mana ve yorumu budur). Allah azze ve celle buyuruyor ki: “Onun tevilini sadece Allah ve ilimde derin olanlar bilirler.”

◉ Al-i İmran Suresi’nin 83. Ayeti:

Peki onlar, Allah’ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O’na teslim olmuştur ve O’na döndürülmektedirler. (Al-ı İmran suresi, 83)

Tefsir-ı Ayaşi’de, İmam Musa Kazım’ın nakliyle, bu ayetin Mehdi’ye baktığı rivayet edilmektedir.

◉ Hadid Suresi’nin 17. Ayeti:

Bilin ki gerçekten Allah, ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Şüphesiz Biz, umulur ki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık.(Hadid Suresi, 17)

Selam b. Müstenir de, İmam Muhammed Bakır (aa)’dan şu hadisi rivayet etmiştir:

“ALLAH TEALA, KIYAM EDECEK MEHDİ’NİN ELİYLE YERİ DİRİLTECEKTİR. MEHDİ, ADALET ÜZERE HALKI YÖNETECEKTİR. BÖYLECE YERYÜZÜ ZULÜMLE ÖLDÜKTEN SONRA, MEHDİ ADALETLE TEKRAR DİRİLTECEKTİR.” (Şeyh Tusi, Gaybet,s.120;Duhayyil, el-Hz.Mehdi, s. 57)

◉ Bakara Suresi’nin 148. Ayeti:

… Öyleyse hayırlarda yarışınız. Her nerede olursanız, Allah sizleri bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. (Bakara Suresi, 148)

…Ebu Basir’den:

İMAM CAFERİ SADIK ALEYHİSSELAM “HAYIRLI İŞLERE DOĞRU KOŞUN, NEREDE OLURSANIZ OLUN ALLAH HEPİNİZİ BİRDEN TOPLAR, BİRLEŞTİRİR ayeti hakkında şöyle buyurdu: “Kaim Mehdi ve ashabı hakkında nazil olmuştur. Allah Mehdi ve ashabını vaatsiz olarak biraraya toplayacaktır.”

◉ Rahman Suresi’nin 41. Ayeti:

(Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. (Rahman Suresi, 41)

…Ebu Basir’den:

İmam Caferi Sadık aleyhisselam “SUÇLULAR ÇEHRELERİNDEN TANINACAK ayeti hakkında şöyle buyurdu: ALLAH ONLARI TANIR, LAKİN BU AYET KAİM MEHDİ HAKKINDA NAZİL OLMUŞTUR. MEHDİ ONLARI ÇEHRELERİNDEN TANIYACAK ve ASHABI ile BİRLİKTE ONLARI FİKREN DARMADAĞIN EDECEK.

◉ Fussilet Suresi’nin 53. Ayeti:

Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğunu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahit olması yetmez mi? (Fussilet Suresi, 53)

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır aleyhisselama Allah azze ve cellenin bu ayetin tefsiri soruldu: “PEK YAKINDA ONLARA ALEMDEKİ ve CANLARINDAKİ DELİLLERİ GÖSTERECEĞİMİZ ZAMAN, SONUNDA ONUN HAKK OLDUĞUNU ANLAYACAKLARDIR.”

Şöyle buyurdu:

Onlara nefislerindeki mesh (hayvanlaşma) gösterilecek ve alemin onlara artık daraldığı gösterilecek. Böylece onlar Allah’ın kudretini hem kendi nefislerinde hem de alemlerde göreceklerdir. “Sonunda onun hakk olduğunu anlayacaklardır.” İşte o zaman Kaim Mehdi’nin zuhurdur. Mehdi Allah Azze ve Celle’den gelen hakktır ve bu halk onu (Hz. Mehdi (as)’ı) mutlaka görecektir.”

◉ Maide Suresi’nin 54. Ayeti:

Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği mü’minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise ‘güçlü ve onurlu,’ Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah’ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.(Maide Suresi, 54)

Süleyman bin Haruni İcli şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisseslam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Bu emrin sahibinin Mehdi’nin ashabı mahfuzdurlar, eğer halkın hepsi ölse dahi Allah onun Mehdi’nin ashabını getirir. Allah azze ve celle onlar (Hz. Mehdi (as) ve ashabı) hakkında şöyle buyurmuştur: “Onlar ona karşı kafir olsalarda, ona öyle bir kavim vermişiz ki ona karşı kafir olmazlar.” Allah onlar Mehdi ve ashabı hakkında ayrıca şöyle buyurmuştur: “Allah öyle bir kavim getirecek ki Allah onları Mehdi ve ashabını sever, onlar da Allah’ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı azizdirler.”

◉ Bakara Suresi’nin 249. Ayeti:

Talut, orduyla birlikte ayrıldığında dedi ki: “Doğrusu Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir…” (Bakara Suresi, 249)

Ebu Basir şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Talut’un ashabı bir nehirle imtihan olunmuş ve Allah onlar hakkında “Sizleri bir nehir ile deneyeceğiz.” buyurmuştu. KAİM MEHDİ’NİN ASHABI da TIPKI ONUN GİBİ İMTİHAN OLUNACAKLAR.”

◉ Al-i İmran Suresi’nin 200. Ayeti:

Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın, (sınırlarda) nöbetleşin. Allah’tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz.(Al-ı İmran Suresi, 200)

İmam Bakır (as) bu ayette şöyle ma’na vermişlerdi:

“Ey Muhammediler! Farzların edasında sabrediniz, düşmanlarınızın eziyetlerinde musabere ediniz, birbirinize yardım ediniz, İMAMINIZ MEHDİ RESULE SIMSIKI SARILINIZ.” (Süleyman İbrahim, Meveddet Pınarları, Hz. Muhammed Aleyhisselam ve Al-ı Aba, On İki İmam, Hz. Mehdi (as) Resul Hakkındaki Ayet ve Hadisler, Çeviren: Adnan M. Selman, s. 219)

◉ Tevbe Suresi’nin 33. Ayeti:

Müşrikler istemese de O dini (İslam’ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O’dur.(Tevbe Suresi, 33)

İmam Ca’fer Sadık Hz.leri bu ayet hakkında:

“Vallahi! Kaim Mehdi zuhur etmeden bu ayetin ma’nası tecelli etmez.

Abaye bin Reb’i’den, Emirel Mü’minin Hz. Ali (k.v.) yukarıda zikredilen ayet hakkında:

“Nefsim yed-ı kudretinde olan Allah’a kasem ederim ki! Hiçbir köy kasaba ve şehir kalmayacak ki, sabah akşam içinde, “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resullullah denmesin” buyurdu.

İmam Zeynel-Abidin ve İmam Muhammed Bakır Hz.leri:

“Cenab-ı Hakk muhakkak Kaim (Hz. Mehdi (as)) ile İslam dinini bütün dinlere galip getirecektir.” buyurdular.

◉ Yunus Suresi’nin 20. Ayeti:

Bir de derler ki: “Rabbinden üzerine bir ayet (mucize) indirilse ya!..” de ki: “Gayb yalnızca Allah’ındır, siz bekleyin; ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim.” (Yunus Suresi, 20)

…CA’FER SADIK HZ.LERİ: “BU AYETTEKİ GAYB, MEHDİ’DİR buyurdular:

◉ Hud Suresi’nin 80. Ayeti:

Dedi ki: “Size yetecek gücüm olsaydı veya sağlam bir yere sığınabilseydim.(Hud Suresi, 80)

Meali: Hz, Lut (as) Allah’a şikayet ederek kavmine hitaben: Ne vardı, size karşı gelmek için benim bir kuvvetim olsaydı veya çok sarp bir kaleye sığınabilseydim.

İmam Ca’fer Sadık Hz.leri: “Bu ayet-ı kerimedeki Hz. Lut (as)’ın temenni ettiği kuvvet, Kaim Mehdi’nin kuvveti, sığınmak istediği kale de Mehdi’nin ashabı idi. ‘Rukn-ı Şedid’ onlardır. Onlardan biri kırk adam kuvvetindedir ve her birinin kalbi demir gibidir….” buyurmuşlardır.

◉ Yusuf Suresi’nin 110. Ayeti:

Öyle ki elçiler, umutlarını kesip de, artık onların gerçekten yalanladıklarını sandıkları bir sırada onlara yardımımız gelmiştir; Biz kimi dilersek o kurtulmuştur. Suçlu-günahkarlar topluluğundan zorlu azabımız kesin olarak geri çevrilmeyecektir. (Yusuf Suresi, 110)

Mufaddal’dan, Cafer Sadık Hz.lerinden, babasından, babalarından, Emirel Mü’minin Hz. Ali’den (k.v.):

Allah’ın nusratı (zaferi), ancak insanların ölümü yaşamaya tercih ettikleri zaman gelir, Rabbimin Kitab-ı Celilinde şu ayette beyan ettiği gibi:…

Ta ki peygamberler ‘Nusrat-ı mev’udenin hemen tecelli etmemesinden” ümitsiz oldukları, yalana çıkarıldıklarını zannettikleri bir zamanda, ansızın yardımımız Mehdi onlara yetişti. Biz istediğimizi kurtarırız.

CENAB-ı HAKK’IN NUSRATI (YARDIMI) KAİM MEHDİ ile GELECEK.

◉ Enbiya Suresi’nin 105. Ayeti:

Andolsun, Biz Zikir’den sonra Zebur’da da: “Şüphesiz Arz’a salih kullarım varisçi olacaktır” diye yazdık.(Enbiya Suresi, 105)

Biz bunu Levh-ı Mahfuz’da yazdıktan sonra kasem olsun Zebur’da da yazmıştık. Muhakkak Arza salih kullarım varis olur.

Muhammed Bakır ve Ca’fer Sadık Hz.leri:

“BU AYETTE ZİKREDİLENLER, KAİM MEHDİ ve ASHABIDIR” BUYURDULAR.

◉ Hac Suresi’nin 41. Ayeti:

Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, ma’rufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah’a aittir.(Hac Suresi, 41)

Ebu’l Carud’dan:

… O zulm ile yurdlarından çıkarılan kimselere, eğer arzda yer verirsek, ‘onlar Mehdi ve ashabı iktidar sahibi olunca şımarmazlar”,

namazlarına devam ederler, zekatlarını verirler, ma’rufu emrederler ve kötülükten nehyederler. Bunların bütün umurunun akıbeti Allah’a aittir.

İmam Bakır Hz.leri : “BU AYET MEHDİ ve ASHABI HAKKINDA NAZİL OLMUŞTUR. ALLAH ONLARI DOĞUDAN BATIYA KADAR, BÜTÜN DÜNYAYA SAHİB YAPACAK, İSLAM’I ONLARLA YÜCELTECEK, ZULÜMDEN ve BİD’ATDEN ESER KALMAYACAK. ”

◉ Zariyat Suresi’nin 23. Ayeti:

İşte, göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, şüphesiz, o (size va’dedilen) sizin (aranızda) konuştuklarınız kadar, elbette kesin bir gerçektir. (Zariyat Suresi, 23)

“Meali: Semaların ve arzın Rabbi hakkı için şüphesiz Mehdi, söylediğiniz söz gibi haktır.

Bu ayette de Cenab-ı Hakk: “SEMAVATIN ve ARZIN RABBİNE YEMİN EDERİM Kİ, KAİM MEHDİ’NİN ZUHURUNUN VA’Dİ, KONUŞTUĞUNUZ SÖZ GİBİ ŞÜPHESİZ ve HAKDIR” buyuruyor.

◉ Rum Suresi’nin 4., 5. Ayetleri:

…Ve o gün mü’minler sevineceklerdir. Allah’ın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder…(Rum Suresi, 4-5)

İmam Ca’fer Sadık (as) bu ayet hakkında: “MEHDİ ZUHUR EDİNCE, MÜ’MİNLER ALLAH’IN NUSRATI (YARDIMI) ile FERAHLANACAKLAR” buyurdu.

◉ Fussilet Suresi’nin 53. Ayeti:

Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahid olması yetmez mi?(Fussilet Suresi, 53)

Ebu Basir’den: İmam Bakır hazretlerine bu ayet hakkında sorulduğunda şöyle buyurdular: “İçlerinde ve dışlarında Allah’ın acib ve garib mu’cizelerini görecekler ki, MEHDİ’NİN ZUHURUNUN HAK OLDUĞUNA İNANACAKLAR. BUNDA HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ KALMAYACAK.”

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Yusuf Suresi’nde Ahir Zamandaki Ekonomik Krize de İşaretler Vardır

(Zindana gidip:) “Yusuf, ey doğru (sözlü insan)… Yedi besili ineği yedi zayıf (ineğin) yediği ve ...