Hz. Mehdi (as) Zuhur Ettiğinde Tüm Tarikatlar Ona Biat Edeceklerdir. Çünkü Mehdi (as) Tüm İslam Aleminin Mürşididir

Hz. Mehdi (as) ahir zamanın en büyük mürşidi, velisi, kutbudur. İmam Rabbani Hazretleri’nin de, Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin de, tüm Ehl-ı Sünnet alimlerinin, tüm mezhep imamlarının ve tüm tarikatların de mürşididir. Dolayısıyla Hz. Mehdi (as) tüm tarikatlar ve mensupları da Hz. Mehdi (as)’a tabi olacaklar, onun hilafetini (manevi liderliğini) kabul edeceklerdir. Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde gerçekleşecek olan bu biatı kabul etmeyen, aksini savunan bir cemaat olmayacaktır.

Hz. Mehdi (as) ahir zamanın en büyük mürşidi, en büyük velisi ve kutbu olduğundan o zuhur ettiğinde tüm tarikatlar onda toplanacaktır. Bunun bilincinde olan birçok tarikat lideri yüzlerce yıldır devam ettirdikleri; hilafet emanetini bir sonraki şahsa devretme adetini ahir zamana girilmesiyle birlikte bırakmışlardır. Tüm tarikatlar Hz. Mehdi (as)’ın zuhur vakti olan Hicri 1400 itibariyle onun zuhurunu ve doğal mürşitliğini beklemeye başlamışlardır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Hz. Mehdi (as) İnsanların Samimi ve Güzel Ahlaklı Olmalarına Vesile Olacaktır

İmam Mehdi’nin lütfu ile insanların idrakı mükemmelleştirilecek ve ahlakları bütünlüğe erişecektir. (Bihar-ül Envar, cilt 52, ...