Hadislerde İşaret Edilen 1956 Yılının Önemi

1300’lü yılların değerli müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nur‘da 1956 tarihinin üzerinde özellikle durmuştur. 1956 yılında tahakkuk eden olaylar göz önünde bulundurulduğunda, Said Nursi Hazretlerinin özellikle bu yıla dikkat çekmesi çok şaşırtıcıdır.

Risale-ı Nur talebesi Ahmed Feyzi Kul, 1950 yılında yazdığı “Maidet-ül Kur’an ve Hazinet-ül Bürhan” adlı eserinde bazı ayetlerin ebced değerlerini hesap etmiştir. Bu eser, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tarafından kabul görerek, “Tılsımlar Mecmuası”nın sonuna eklemiştir. Bu eserde ebced değeri olarak Miladi 1956 yılını veren ayet Taha Suresi’nin 68. ayettir.

“Korkma! dedik, üstün gelecek olan kesinlikle sensin.” (Taha Suresi, 68)

Bu ayette geçen “Kesinlikle sensin” ifadesinin ebced değeri Miladi 1956‘dır.

1956 yılı çok önemli bir tarihtir. Bediüzzaman Said Nursi de Ahmed Feyzi Kul da bu tarihin üzerinde önemle durmaktadır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 1956 yılına işaret eden bir başka ayetin yorumunu Emirdağ Lahikası adlı eserinde şöyle yapmıştır:

Gerçekten münafıklar, ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın. (Nisa Suresi, 145)

… Eğer şedde iki nun sayılsa, okunmayan hemzeler ve (ye) de sayılsa 1376 (1956-1957) ederek, bu zulümatlı nifakın (dinsizlik ve zulme dayalı, ikiyüzlü münafıkane sistemin) sukut mertebesine (susma, son bulma derecesine)… (Emirdağ Lahikası (1), Mektup no: 15)

Bediüzzaman Hazretleri buradaki “bu zulümatlı nifakın sukut mertebesine” sözleriyle, 1956 YILININ, zalimane inkar sisteminin, münafıklığın, Darwinist-materyalist sistemin yıkılışının MİLADİ BAŞLANGICI olduğunu bildiriyor. Hakikaten 1956 yılından sonra İslam aleminde büyük bir ilerleme görülmüştür.

Kuran’da “1956 yılının” ebcedini veren bir başka ayet ise Al-ı İmran Suresi’nin 81. ayetidir.

Hani Allah peygamberlerden ‘kesin bir söz (misak)’ almıştı: “Andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldİğİnde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız.” Demişti ki: “Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı?” Onlar: “ikrar ettik” demişlerdi de “Öyleyse şahid olun, Ben de sizinle birlikte şahid olanlardanım.” demişti. (Al-i İmran Suresi, 81)

Bu ayette geçen “… sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldi…” sözlerinin ebcedi “1956 yılını” göstermektedir. Nitekim Risale-ı Nurlar’a uygulanan yasağın kaldırılması da bu tarihe denk gelmektedir. 1956 yılı Risale-ı Nur açısından çok önemli bir yıl olmuştur. Bilindiği gibi bu yıla kadar Risale-ı Nur bulundurmak, okumak, dağıtmak yasaklanmış, Nur Risaleleri hakkında bin beş yüz kadar kamu davası açılmıştı. 1956 yılında ise, 8 yıldır Afyon’da süren davanın sonuçlanmasıyla bu konuda verilen büyük hukuk mücadelesi de son bulmuş ve Risalelerin hiçbir suç unsuru taşımayan imani eserler olduğu, mahkeme huzurunda karara bağlanmıştı. Afyon Mahkemesi, 1956’da Diyânet İşleri Riyaseti Müşavere Kurulu, bütün Risale-ı Nur Külliyâtı’nı tek tek inceleyerek her bir Risale hakkında, olumlu ve yararlı Kur’anî bir tefsir olduğuna ilişkin bir rapor sunmuş, Nur Risaleleri’nin beraat ve iadesine karar vermiş ve böylece Risale-ı Nurlar’ın yayınlanması serbest bırakılmıştı.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risalelerde 1956 YILINA özellikle vurgu yapmasının önemi, 1956 yılında Türkiye’de ve dünyada yaşanan büyük ve önemli olaylara baktığımızda da açıkça ortaya çıkmaktadır.

1956 Tarihinde Gerçekleşen Büyük ve Önemli Olaylar Şunlardır:

◉  3 Ocak 1956 – Sudan bağımsız bir cumhuriyet olduğunu ilan etti.

◉  20 Mart 1956 – Tunus, Fransa’dan bağımsızlığına kavuştu.

◉  23 Mart 1956 – Pakistan, dünyanın ilk İslami Cumhuriyeti oldu.

◉  7 Nisan 1956 – Fas bağımsızlığını ilan etti.

◉  1956 Ortaokullarda din dersi okutulmaya başlanmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Hz. Mehdi (as) Hakkında Farklı Görüşler Ortaya Atılacak Fakat Sonra Görüşler Birleşecektir

Hz. Mehdi (as) hakkında farklı görüşler olacağına hadiste değinilmiştir. Hz. Mehdi (as) hakkında birbirinden farklı ...