HZ. İSA (AS)’IN TEKRAR YERYÜZÜNE GELİŞ ALAMETLERİ

Fitnelerin Çoğalması

Fitne kelimesi, insanların din konusundaki imtihanlarının şiddetlendiği olayları, ortam ve şartları tarif eder. İnsanların yaşam şartlarının güçleştiği, Allah’ın ve dinin çeşitli şekillerde yalanlanarak insanların imanlarının zayıflatılmaya, yok edilmeye çalışıldığı şiddetli imtihan ortamları İslami kaynaklarda “fitne” ortamı olarak tanımlanır. Aşağıdaki hadis de Hz. Mehdi (as)’ın çıkışından önce müminlerin imanlarının zayıflayacağını ve buna sebep olacak hadiseleri haber vermektedir: Kıyamet yaklaştığı zaman ve ...

Devamını Oku »

Yaygın Katliamların Meydana Gelmesi

Hadislerde Hz. Mehdi (as)’ın çıkışından önce dünyanın büyük çoğunluğunu etkisi altına alan şiddet ve kargaşanın yaşanacağı, çok kan döküleceği bildirilmektedir: Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… Ölümler ve katliamlar yaygın hale gelecek…  (Camiü’s-Sagir, 3:211, Müsned, 2:492, 4:391, 392) Şevval’de savaş naraları, Zilhicce’de harb ve kıtal olur. Yine Zilhicce’de hacılar talana uğrar, hatta caddeler kandan geçilmez olur… Herc-ü merc (kan dökme) çoğalarak ...

Devamını Oku »

Dünyanın Her Yerini Karışıklık ve Kargaşaların Kaplaması

Dünya herc-ü merc* içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, büyüğe vakarlı davranmadığında Allah, bu sırada onlardan adavetin (düşmanlığın) kökünü kazıyarak dalalet kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tuttuğum gibi, ahir zamanında dini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak (Mehdi’yi) gönderecektir.  (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman) * Herc-ü ...

Devamını Oku »

Kadınlar ve Çocukların Dahi Katledileceği Fitnelerin Yaşanması

Hz. Mehdi (as)’ın çıkışı öncesinde yaşanan fitne ortamında kadınlar, çocuklar, yaşlılar dahi katledilecek, zavallı masum insanlar öldürülecektir: Bu fitnelerin en sonuncusu günahsız insanların öldürülmesidir ki, artık o zaman kendisinden herkesin razı olacağı bir gidişatta olan Mehdi çıkar. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 38) Masum insanlar katloluncaya kadar Mehdi çıkmayacak ...

Devamını Oku »

Ekonomik Kriz Hz. Mehdi (as)’ın Çıkış Alametlerindendir

Çarşı ve pazarların tekarubu kıyamet alametlerindendir. Dedim ki “Pazarların tekarubu ne demektir?” Şunlardır: “Herkesin az kazançtan yakınması…” (İbni Merduveyh Ebu Hüreyre (ra)dan…)  (Kıyamet Alametleri, Pamuk yayınları, s.146) Nuaym b. Hammad, İbni Mes’ud’dan rivayet edilen bir hadiste, Hz. Mehdi (as)’ın ortaya çıkışının öncesinin anlatıldığı dönem, “TİCARET ve yolların KESİLDİĞİ ve fitnelerin çoğaldığı zaman” şeklinde tarif edilmektedir. Hadisin devamında ise Mehdi döneminde bu fitnelerin son bulacağı haber ...

Devamını Oku »

Müslümanlara Baskının Artması

Hadislerde ahir zamanda Müslüman toplulukların sıkıntılı günler geçireceği bildirilmektedir. Bu dönemde Müslümanları hedef alan çatışmalar, savaşlar, haksızlık ve adaletsizlikler meydana gelecektir. Günümüzde ve yakın geçmişte İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmalar ve kargaşa ortamı, bazı Müslüman ülkelerdeki diktatör yöneticilerin neden olduğu zulümler, hadislerde haber verilen olayların gerçekleşmeye başladığını gösteren delillerdendir. Kuran-ı Kerim’i ve Peygamberimiz (sav)’i Tenzih Ederiz 1. Vakit, 09.11.2009 ...

Devamını Oku »

Mescid ve Camilerin Yıkılması

Süfyani kuru bir vadiden çıkar. Kelp kabilesinden abus çehreli, sert kalpli adamlardan bir ordu düzenler ve bunlar her tarafa zulmederler. O, medrese ve mescidleri yıkar, rüku ve secdeye giden herkesi cezalandırır.  (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 35) 1. Esed rejimi 100 Camii yıktı 2. Hz. Ömer CAmii’ni yıktılar 3. ...

Devamını Oku »

Haramların Helal Sayılması

Günümüzde fuhuş, kumar, içki, faiz, rüşvet gibi birçok fiil, haram olmalarına rağmen halkın büyük bir çoğunluğu tarafından ve giderek artan bir oranda işlenmektedir. Üstelik bu haramları işleyenler övülmekte ve teşvik edilmekte, işlemeyenler ise yerilmekte ve aşağılanmaktadır. Yapılan istatistikler ise bu konudaki sayının giderek arttığını göstermektedir. Hz. Mehdi (as)’ın çıkış habercisi olan bu ortam, hadislerde şöyle tarif edilir: Bir fitne görülür, ...

Devamını Oku »

Allah’ın Açıkça İnkar Edilmesi

Alenen ve apaçık Allah Teala inkar edilinceye kadar Mehdi gelmez.  (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 27) Bu hadiste Hz. Mehdi (as) öncesinde insanların büyük bir bölümünün inançsız ya da ateist olacağına ve ayrıca onların da bu inkarlarını basın yoluyla herkese göstererek, açıkça ilan edeceklerine işaret edilmektedir. Günümüzde bu durum o derece açık hale gelmiştir ki, Allah’ı inkar edenler ...

Devamını Oku »

İran-Irak Savaşı

Ahir zamanda meydana gelecek önemli bir savaş hadiste şöyle haber verilir: Şevval ayında ayaklanma Zilkade’de harb konuşmaları, Zilhicce’de ise harb vaki olacak.  (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 166) Hadiste belirtilen Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları İran-Irak Savaşının gelişim aşamalarıyla aynı tarihlere denk gelmektedir: 1. Hürriyet, 11.10.1980 2. Hürriyet, 11.10.1980 3. Hürriyet, 08.09.1978 4. Hürriyet, 09.09.1978 Şevval ayında ayaklanma… İran Şahı’na karşı olan ...

Devamını Oku »