HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE TÜM MEZHEPLER ORTADAN KALKACAKTIR

Hz. Mehdi (as) Döneminde İslam Dini Peygamberimiz (sav)’in Dönemindeki Asıl Haliyle Yaşanacaktır

RESULULLAH’IN (sav) HER YAPTIĞINI MEHDİ de YAPACAKTIR; RESULULLAH (sav) CAHİLİYET TEMELLERİNİ YIKTIĞI GİBİ O da MEHDİ DE ÖNCEKİ TEMELLERİ YIKACAKTIR. MEHDİ, İslam ‘ı yeniden baştan alacaktır. (Mikyalu’l Mekarim, c.1, s.57) Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde aynı Peygamberimiz (sav)’in yaptığı gibi o dönemin tüm ateist, inkarcı sistemlerini fikren mağlup edecek, bu sistemlerin tüm fikri alt yapılarının, öğretilerinin, felsefelerinin, batıl uygulamalarının ve inançlarının geçersizliğini insanlara gösterecektir. Ardından da İslam ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as), Gerçek İslam Ahlakını Ortaya Çıkaracaktır

Hadislerde bildirildiğine göre Hz. Mehdi (as) ortaya çıktığında, İslam dinine sonradan dahil edilmiş tüm batıl inanış ve uygulamaları ortadan kaldıracaktır. “… insanlar arasında Peygamberin (sav) Sünnet-i seniyyesiyle muamele edecek” rivayetinde bildirildiği gibi, Peygamber Efendimiz (sav)’in yoluna uyacak ve tıpkı O’nun dönemindeki gibi din ahlakının en doğru şekilde yaşanmasına vesile olacaktır. Hz. Peygamber (sav) en başta İslam’ı nasıl ayakta tuttuysa, Mehdi ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Zuhur Ettiğinde Tüm Tarikatlar Ona Biat Edeceklerdir. Çünkü Mehdi (as) Tüm İslam Aleminin Mürşididir

Hz. Mehdi (as) ahir zamanın en büyük mürşidi, velisi, kutbudur. İmam Rabbani Hazretleri’nin de, Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin de, tüm Ehl-ı Sünnet alimlerinin, tüm mezhep imamlarının ve tüm tarikatların de mürşididir. Dolayısıyla Hz. Mehdi (as) tüm tarikatlar ve mensupları da Hz. Mehdi (as)’a tabi olacaklar, onun hilafetini (manevi liderliğini) kabul edeceklerdir. Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde gerçekleşecek olan bu biatı kabul ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Hiç Kimsenin, Hiç Bir Düşüncenin, Hiç Bir Tarikatın Etkisi Altında Olmayacaktır

… Arkasında İsa bin Meryem’in namaz kılacağı Kaim Mehdi dışında biz Ehl-ı Beyt’ten olan hepimizin boynunda zamanın tağutunun (Allah’ın hükmünü tanımayan her varlık, güç, şeytan) biatı olacağını (Hz. Mehdi (as) döneminde dinsizliğin hakim olacağını, hemen herkesin bu sisteme bağlı olacağını) bilmiyor musunuz? Yüce Allah onun velâdetini (zuhurunu) gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. BÖYLECE MEHDİ, ZUHUR ETTİĞİNDE KİMSENİN BİATI ONUN BOYNUNDA OLMAYACAKTIR… (Kemal’üd-Din, ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) İnsanların Samimi ve Güzel Ahlaklı Olmalarına Vesile Olacaktır

İmam Mehdi’nin lütfu ile insanların idrakı mükemmelleştirilecek ve ahlakları bütünlüğe erişecektir. (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 328 & 336) Mehdi döneminde kalpler ihtiyaçsızlık ve kendine yeterlilikle dolacaktır. (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 337; İküd’dürer, Sayfa 169; Musnad) Mehdi döneminde fiyaka ve gösteriş sona erecek ve güvenilirlik mutat hale gelecektir. (İküd’dürer, s. 159) Mehdi döneminde yaşlılar gençlere karşı yardımsever ve şefkatli ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) İslam Dinindeki Bidatleri Temizleyecek, İnsanları Kuran’a ve Peygamberimiz (sav)’in Sünnet-i Seniyyesine Yönlendirecektir

İNSANLAR KURAN’I KENDİ NEFİSLERİNE GÖRE YORUMLADIKLARI ZAMAN MEHDİ ONLARIN DÜŞÜNCELERİNİ KURAN’A DOĞRU YÖNLENDİRİP ONU KURAN’IN GERÇEKLERİNİN HİZMETİNE SUNACAK. SONRA SİZE KİTAB ve SÜNNETİN NASIL UNUTULDUĞUNU GÖSTERECEK ve ONUN CANLI ANLAMLARINI İHYA EDECEK. (Nehcü’l Belağa, hutbe 134) Hz. Mehdi (as)’ın zuhur ettiği ahir zamanda bazı insanlar Kuran’ı kendi nefislerine ve çıkarlarına göre yorumlayacaklar, insanları da bu yorumlarına inandırmaya çalışacaklardır. Hz. Mehdi ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) İslam Dinine Sonradan Eklenmiş Olan Hurafeleri Temizleyip, Dinimizi Peygamberimiz (sav)’in Döneminde Yaşanan Asıl Haline Döndürecektir

Abdullah bin Atâ der ki: İmam Ebu Cafer-ı Bakır aleyhisselam’a şöyle arzettim: “BİZE KAİM ALEYHİSSELAM’DAN (HZ. MEHDİ (as)’DAN) HABER VER…” BUYURDU Kİ: “RESULULLAH’IN (sav) YOLUNU İZLEYECEK; ÖNCEKİ ŞEYLERİ İPTAL EDİP YENİ ŞEYLERLE GELECEK.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 216) Hz Mehdi (as), Peygamberimiz (sav)’den sonra İslam dinine eklenen bütün hurafeleri tek tek Kuran ile temizleyecektir. Bu hurafeler yüzyıllar boyu İslam ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as), İnsanların Her Konuda Kuran Ahlakına Göre Düşünüp Hareket Etmelerini Sağlayacaktır; Yani Onları: En Doğru, İsabetli, Makul, Mantıklı, Tutarlı ve Akıllı Şekilde Davranmaya Teşvik Edecektir

İmam Muhammed Bakır (as) da buyurmuştur ki: “Kaimimiz MEHDİ KIYAM EDİNCE KULLARIN BAŞINA ELİNİ SÜRECEK ve ONLARIN DAĞINIK FİKİRLERİNİ BİR YERE TOPLAYACAKTIR. ONLARI BİR HEDEFE DOĞRU YÖNELTECEK ve onlarda beğenilmiş ahlakı kemal haddine (mükemmelik seviyesine) ulaştıracaktır. (Bihur-ul Envar, c. 52, s. 336) Hz. İmam Bâkır (as) şöyle buyuruyor: “Kâim’imiz (Hz. Mehdi (as)) kıyam edince ALLAH KULLARININ BAŞINA MERHAMET ELİNİ SÜRECEK, DİKKATLERİNİ TOPLAYACAK ve AKILLARINI KAMİL KILACAKTIR.” (Bihar-ul ...

Devamını Oku »