HZ. MEHDİ (AS) KUTSAL EMANETLERLE BİRLİKTE TÜRKİYE’DEN ÇIKACAK VE İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTERECEKTİR

Hz. Mehdi (as) İstanbul’dan Çıkacaktır

Hz. İbni Amr’dan rivayet edilmiştir: Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz… Altıncısı, Medine’nin fethi. -Denildi ki: Hangi medine? (hangi şehir?) -Buyurdu ki: Konstantiniyye (İstanbul). (*) Bu Konstantiniyye’nin Hz Mehdi (as) tarafından yapılacak fethidir. (Kıyamet Alametleri, 204 Ramuz-el Ehadis, 296)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın, İstanbul’u Manen Fethetmesi

… Muhtelif ülkelerden birçok alim, birbirlerinden habersiz şekilde Mehdi’yi aramak üzere yollara çıkacak ve her birisine 310 kadar insan refakat edecek. Sonunda hepsi de Mekke’de buluşurlar ve birbirlerine, buraya ne için geldiklerini sorduklarında hepsi de: “Bu fitneyi önleyecek ve Konstantiniyye’yi (manen) fethedecek olan Mehdi’yi arıyoruz, çünkü biz onun babasının, anasının ve ordusunun isimlerini öğrendik. Şeklinde cevap verdiler. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il ...

Devamını Oku »

Şu Anda Dağınık Olan Türk Devletleri Birleşerek Hz. Mehdi (as)’a Yardım Edeceklerdir

… İbrahim bin Übeydullah bin Alâ babasının şöyle dediğini nakleder. İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: Emirülmüminin aleyhisselam (Hz. Ali) kendisinden sonra Kaim’in kıyamına kadar gerçekleşecek olan olaylardan bahsetti….VE KÖŞE BUCAKTA BENİM OĞLUM MEHDİ’YE YARDIM EDECEK OLAN DAĞINIK TÜRK BAYRAKLARI ZUHUR EDECEK. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybeti Numani, s. 323) …Allah ona MEHDİ’YE Rum’u, Deylem’i, Sind’i, Hindistan’ı, Kabilşah’ı ve Hazar’ı FETHETTİRECEKTİR. ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Türk Milleti İçinde Hizmet Yapacaktır

Hadislerde yer alan bilgilere göre Hz. Mehdi (as) Türk Milleti içinde faaliyet gösterecektir. “Hz. Mehdi (as) RUM’DAN, YANİ TÜRKLERDEN (ÇÜNKÜ, ESKİDEN TÜRKİYE’YE DİYAR-ı RUM DENİLİYORDU) ayrılmayacaktır.” (İş’afü’r-Rağıbîn’den naklen, Tılsımlar, s. 212)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Peygamberimiz (sav)’e Ait Kutsal Emanetlerle Birlikte Çıkacaktır

    Abdullah b. Şurefe’den rivayet edildi ki: Mehdi’nin beraberinde süslenmiş bir halde Peygamberimiz (sav)’in bayrağı olacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiy-il Ahir Zaman, s. 65) Peygamber (sav)’in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup, dikişsizdir ve rengi de siyahtır. Onda bir hicr (hale) bulunur. O Resulullah (sav)’in vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiy-il ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi Arapça Bilmeyecektir, Dolayısıyla “Mekke veya Medine’de çıkacağı” İddiası Doğru Değildir

Muhyiddin İbnü’l-Arabi hazretleri, Hakim et-Tirmizi Hazretleri’nin “Hatmü’l-evliya”da sorduğu soruları cevaplandırmak için yazdığı “el-cevabü’l-müstakim” isimli eserinde şöyle buyurmuştur: “… Mehdi Arapça’yı pek iyi konuşamaz, fakat ahlakı hususunda ondan (Peygamberimiz’den) farklı da olmaz. O, orta boylu erlerdendir. Mülkün dönemi onunla biter ve velayet onunla hatme erer. Onun, ismi ‘diri’ olan bir yardımcısı vardır. Aslı ruhani, görünüşü insanidir.” (El-cevabü’l-müstakim amma seele anhü et-türmizi el-hakim, ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Doğduğu Büyük Şehirden Çıkıp Köprüyü Geçerek İstanbul’a Gelecektir

 “Konstantiniyye’nin fethi sırasında sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek. Deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Mehdi karşı kıyıya geçecektir. Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki: Ey insanlar, ibret alınız. Deniz Ben-ı İsrail’ e nasıl yol verdiyse bize de öyle yol verdi. Ondan sonra hepsi tekrar tekrar tekbir getirecek ve 12 tekbir ile ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) İçinde Geniş Çarşıların Bulunduğu Büyük Bir Şehirden Çıkacaktır

Mehdi dünyanın her yerinde teveccüh eder ve her zalimi (fikren) yok eder. Ehl-ı İslam’ın kalbini Allah onunla ihya eder. Hazineleri Beytü’l-Makdis’de toplar. İçinde bir çarşısının her bir çarşıda da bin dükkanın bulunduğu bir şehre gelir… (İmam-ı Suyuti. Hazret-ı Ali (ra)’den) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, Hakikat Yayıncılık s. 367) Peygamber Efendimiz (sav)’den rivayet edilen diğer hadislerle birlikte değerlendirildiğinde, bu şehrin İstanbul ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as), Türk Milletini Derin İlmi ve Bilgisi ile Aydınlatacaktır

“… BİR ULUS, BİR NALBANTIN BİR OKUN UCUNU BİLEMESİ GİBİ BİLENECEKTİR- GÖZLERİ VAHİYLE AYDINLANMIŞ, KULAKLARI TEFSİRLE DOYMUŞ ve BİLGELİK KADEHLERİ GECE GÜNDÜZ ONLARA SUNULMUŞ OLACAKTIR.” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186) Bu hadiste, Türkiye’de zuhur edecek olan HZ. MEHDİ (as)’ın TÜRK MİLLETİNİ, GECE GÜNDÜZ DEMEDEN YOĞUN BİLGİ ve KÜLTÜR AKTARARAK EĞİTECEĞİNDEN, onları ŞEVKLENDİRİP, ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Önce Türk Bayrağıyla Türkiye’de Ortaya Çıkacak; Sonra da Yeşil Bayrakları Olan Diğer Ülkelerin Manevi Önderliğini Üstlenecektir

O yılda KIRMIZI BAYRAĞIN ve SONRA YEŞİL BAYRAĞIN SAHİBİ OLAN OĞLUM MEHDİ’NİN gaybeti ilan olunacaktır. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 170) Peygamberimiz (sav)’in hadisinde haber verildiğine göre, Hz. Mehdi (as) önce Türk bayrağıyla Türkiye’den çıkacak, daha sonra da yeşil bayrak sahibi olan İslam ülkelerine de manen hakim olacaktır. Türk İslam Birliği’nin oluşmasına vesile olacak ve bu birliğin manevi liderliğini ...

Devamını Oku »