HZ. MEHDİ (AS) ZORLUK VE ÇİLE İLE KARŞILAŞACAKTIR

Hz. Mehdi (as)’ın Sıkıntı ve Zorluklarla Karşılaşması

İnkar içinde olan toplumları uyarmak ve onları doğru yola davet etmek için gönderilen tüm elçiler, gönderildikleri kavimler tarafından yalanlanmış ve onların çeşitli itham ve iftiralarına maruz kalmışlardır. Ehl-ı Beyt’ten gelecek olan Hz. Mehdi (as)’ın da bu gibi eziyet ve sıkıntılarla karşılaşacağı hadislerde haber verilmiştir. Mehdi, bizden, Ehl-ı Beyt’tendir… Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih ...

Devamını Oku »

Tüm Peygamberler ve Salih Müslümanlar Gibi, Hz. Mehdi (as) da İnkarcıların Tuzak ve İftiralarına Maruz Kalacaktır

Bazı kişiler, Hz. Mehdi (as)’ın olağanüstü özelliklere sahip bir varlık olacağını; ona tank, top, silah hatta atom bombasının bile etki etmeyeceğini iddia ettiklerinden, hadislerde belirtilen Hz. Mehdi (as)’ın başına gelmesi muhtemel çeşitli zorlukları da görmezden gelmektedirler. Oysa Peygamberimiz (sav) hadislerinde, Hz. Mehdi (as)’ın peygamberlerle çeşitli benzerliklere sahip olacağını ve onlar gibi çeşitli zorluklarla mücadele edeceğini belirtmiştir. Hz. Mehdi (as) da ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as), İzlenecek, Gözetlenecek ve Baskı Altına Alınmak İstenecektir

Ebu Said El-Hudri’nin (ra) rivayetinde, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Deccal çıkınca, ona karşı müminlerden bir adam Mehdi yönelir. DERKEN O MÜMİN KİMSEYE BİRÇOK SİLAHLILAR, DECCALİN MERKEZLERDE GÖZETLEME YAPAN SİLAHLILARI KARŞI ÇIKARLAR.” (Mehdilik ve İmamiye 37, (Sahih-ı Müslim, 11/393’den nakil) Peygamberimiz (sav)’in bu hadisinde Hz. Mehdi (as)’ın, deccalin silahlı adamları tarafından gözetlendiği, takip edildiği ve bu yolla etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı bildirilmektedir. ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Gözlerden Uzak Olması

…Geceleri ibadetle meşgul olup, gündüzleri gizli olacak… (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Hakkında Olumsuz Propaganda Yapılması

Mümin şahıs Mehdi deccali görünce: “Ey insanlar! Resulullah (sav)’in zikrettiği deccal işte budur” der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından: “Onu alın da yaralayın” der. Artık o zatın sırt ve karnı döve döve genişletilir… (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 40) Hadiste Hz. Mehdi (as)’ın “sırtı ve karnından dövüle dövüle genişletilmesi” müteşabih olarak ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın İki Defa Gaybeti Olacaktır

Mehdi (as) tutuklanma veya benzeri bir sebeple iki defa halkın gözü önünden kaybolacaktır. Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali aleyhi’s-selâm’dan şöyle buyurduğu rivayet edilir: Bu işi yapacak olan Mehdi’nin iki gaybeti vardır. Bu iki gaybetin biri o kadar uzayacak ki, bazıları: “O öldü”, bazıları da: “O gitti” diyeceklerdir. Ne onu sevenler, ne de başkaları onun yerini bilemeyecekler, sadece ona çok yakın ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Hem Eli Hem Ayağı Ayrı Ayrı Zincirlenecektir

Mümin şahıs Mehdi deccali görünce: “Ey insanlar! Resulullah’ın zikrettiği deccal işte budur” der. DECCAL HEMEN ONUNLA İLGİLİ EMRİNİ VERİR de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından: “Onu alın da yaralayın” der. Artık o zatın sırtı ve karnı döve döve genişletilir. Bu sefer DECCAL ONU MEHDİ’Yİ İKİ ELİNDEN ve İKİ AYAĞINDAN YAKALAR da FIRLATIR ATAR. İnsanlar deccalin onu bir ateş içine ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Bazı İnsanların Yaptığı Olumsuz Yorumlardan Etkilenmeyecek, Kuran’a Uygun Davranmaktan Asla Taviz Vermeyecektir

Hz. Ali (as), Hz. Mehdi (as)’ın kıyamının getirdikleri hakkında şöyle buyurur: HALKIN KİŞİSEL REYLERİNİ, YORUMLARINI BOŞ VERİR; KURAN’IN HÜKMÜNÜ İCRAYA BAŞLAR. (Mikyalu’l Mekarim cilt 1, s.81) Hz. Ali (ra); Hz. Mehdi (as)’ın çıkışıyla meydana gelecek olaylar ile ilgili olarak: “Hz. Mehdi (as)’ın, halkın kişisel kanaatlerini, bu konudaki yorumlarını dikkate almayacağını ve bunlardan etkilenmeyeceğini bildirmektedir. Hz. Mehdi (as), kendisi ile ilgili ...

Devamını Oku »

Allah Hz. Mehdi (as)’ı Kendisine Atılan İftiralardan Temize Çıkaracaktır

Onun gecesi Allah’a boyun eğerek ve secde ederek yıldızlara nöbet tutarak geçecektir, kendisini suçlayanların attığı suçlar onu Allah’ın huzurunda etkilemeyecektir, o nur yayan bir kandildir. (Bihar-ül Envar: 86-81) Hadiste Hz. Mehdi (as)’ın geceleri ibadet ederek ve Allah rızası için ilmi faaliyetlerle geçireceğine dikkat çekilmektedir. Ayrıca hadiste Hz. Mehdi (as)’ı haksız yere suçlayanlar olacağı da belirtilmektedir. Fakat Allah, Hz. Mehdi (as)’ı kendisine atılan ...

Devamını Oku »

Allah, Hz. İbrahim (as) Gibi, Hz. Mehdi (as)’ı da İnkarcıların Bütün Tuzaklarından Güvenliğe Çıkaracaktır

Peygamber İbrahim (as) gibi İmam Mehdi de ALEVLENEN ATEŞTEN GÜVENLİ ve EMİN OLARAK çıkacaktır. (Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 181) Hz. İbrahim (as) içinde bulunduğu toplumu sapkın inançlarından kurtarmak istediği ve onları Allah’ın dinine, güzel ahlaka davet ettiği için kavminin yoğun baskısıyla karşılaşmıştır. Hatta kavminin düşmanlığı öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, Hz. İbrahim (as)’ı ateşe atıp onu yakmaya yeltenmişlerdir. Ancak Allah “Ey ateş, ...

Devamını Oku »