HZ. MEHDİ (AS)’IN ÇIKIŞINDAN ÖNCE TOPLUMDA MEYDANA GELECEK DEJENERASYON

Hz. Mehdi (as) Zuhur Ettiğinde Çoğunluk Namaz Kılmayacak, İslam’da Şarabın Haram Kılındığından Dahi Habersiz Olacaklardır

Hz. Huzeyfe’nin anlattığına göre, Resulullah Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Ey Huzeyfe! O günde (Mehdi zuhur ettiğinde) onlar Ridde (dinden çıkmak) üzere olacaklardır. ŞARABIN HELAL OLDUĞUNU ZANNEDECEKLER ve NAMAZ da KILMAYACAKLARDIR.” (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l Kamal)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Zuhuru Öncesinde İftira ve Yalancı Şahitlik Yaygınlaşacak

Kıyametten hemen önce… yalancı şahitlik yaygınlaşır, hakka şahitlik ise gizlenir. (Ramuz El – Hadis, 1/121) İftiranın yangınlaşması kıyamet alametlerindendir. (Ölüm- Kıyamet -Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 450)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Zuhurundan Önce Toplumda Uyuşturucuya ve Cinayetlere Bağlı Ölümler Artacaktır

Ali (as) şöyle buyurmuştur: “MEHDİ ‘NİN KIYAMININ ÖNCESİNDE KIRMIZI ÖLÜM ve BEYAZ ÖLÜM OLACAK…(Ikdü’d-Dürer, s. 98, Gaybet-ı Numani, s. 397, Gaybet-ı Şeyh Tusi, s. 267, Biharü’l-Envar, c. 52, s. 211) Hadiste, ahir zamanda Hz. Mehdi (as)’ın çıkışından önce toplumlarda cinayet olaylarının yoğunlaşacağına dikkat çekilmiştir. Hadisten açıkça anlaşıldığı gibi, günümüzde BEYAZ ZEHİR (her türlü uyuşturucu madde) olarak adlandırılan uyuşturucular ile hadiste belirtildiği gibi BEYAZ ÖLÜM gerçekleşecek ...

Devamını Oku »

Ahir Zamanda İnsanlar Arasındaki Sevgisizlik Hem Kıyamet Alameti Hem de Hz. Mehdi (as)’ın Çıkış Alametidir

Herkese umumi olarak değil de YALNIZ (TANIDIĞI, BİLDİĞİ) KİMSELERE SELAM VERİL(DİĞİ ZAMAN GEL)MEDİKÇE… kıyamet kopmayacaktır. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, Tezkiretil Kurtubi Bedir Yayınevi, İstanbul 1981, s. 461, no. 845) Amîre bint-ı Nufeyl der ki: “İmam Hüseyn aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “SİZLER BİRBİRİNİZDEN BERÎ (UZAK) OLDUĞUNUZU SÖYLEMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİN YÜZÜNE TÜKÜRMEDİKÇE BİRBİRİNİZİ TEKFİR ETMEDİKÇE(inkarcılıkla suçlamadıkça) ve BİRBİRİNİZE LÂNET OKUMADIKÇA BEKLEDİĞİNİZ MEHDİ’NİN ZUHURU ...

Devamını Oku »

Rivayetlerde, Hz. Mehdi (as)’ın Olmadığı Ortamda, ‘Yeryüzündeki Her Şeyin Bozulmaya Uğrayacağı’ Bildirilmiştir

Ebu Hamza şöyle diyor: “İmam Sadık (as)’a dedim ki, ” MEHDİ OLMADAN YERYÜZÜ BAKİ KALIR MI?” İMAM, “EĞER YERYÜZÜ İMAMSIZ MEHDİSİZ KALIRSA ALTI ÜSTÜNE GEÇER” buyurdular. (Usul-u Kafi, İslamiye baskısı, 1381, c. 1, s. 334) Veşşa diyor ki: “İmam Riza’ya (as), “Yeryüzü imamsız (Hz. Mehdi (as)’sız) kalır mı?” diye sordum. İmam (as) “Hayır” diye buyurdu. … İmam (as) daha sonra şöyle ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as), « İnsanların Çeşitli Yerlere Dağıldığı» Bir Dönemde Ortaya Çıkacaktır

Ebu’l Hicaf da Peygamberin (sav) üç defa şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “Mehdi hususunda müjdeler olsun sizlere, HALKIN DAĞILDIĞI ve zorlukların baş gösterdiği ZAMAN MEHDİ ZUHUR EDECEKTİR…” (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 74) Rivayette, Hz. Mehdi (as)’ın çıkışından önceki dönemde, “halkın dağınık halde olacağı” haber verilmiştir. Bu da insanların çalışmak, para kazanmak gibi çeşitli amaçlarla yabancı ülkelere gideceklerini ve dağınık halde olacaklarını ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as), İnsanların Birbirleriyle En Geçimsiz ve En Kavgacı Oldukları Dönemde Ortaya Çıkacaktır

Mufazzal bin Ömer der ki, İmam Ebu Abdullah Cafer-ı Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “…Ve HALKIN EN ŞİRRETLİLERİ OLDUĞUNDA, MEHDİ ORTAYA ÇIKACAKTIR).” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 187)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) İnsanların Kötülük, Canilik ve Zulümden Bıktığı Bir Dönemde Ortaya Çıkacaktır

Seleme b. Züfer şöyle der: “Bir gün Hüzeyfe’nin yanında “Mehdi kıyam etmiştir” denildiğinde, Hüzeyfe: “Eğer Mehdi kıyam etmişse sizler Resulullah’ın (sav) zamanına yakın kimselersiniz ve ashab henüz aranızda yaşamaktadır. O halde gerçekten mutlu ve saadet ehli kimseler olursunuz. Ama hayır, bu doğru değildir, MEHDİ İNSANLARIN KÖTÜLÜK, CANİLİK ve ZULÜMDEN BIKTIĞI ve hiçbir gaib (gizli yaşayan) onun kadar aziz ve sevgili olmadığı BİR ZAMANDA ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Gaybeti Döneminde Toplumda Şiddet, Anarşi ve PKK Terörü Ortaya Çıkacaktır

Hz. Mehdi (as)’ın tutuklanma veya benzeri sebeplerle insanların arasında görünmediği gaybet dönemleri olacaktır. Bu dönemde insanlar Hz. Mehdi (as)’ın kaybolduğunu, hatta kimileri vefat ettiğini bile düşüneceklerdir. “Bu kıyamın sahibi Mehdi’nin iki gaybeti vardır. BİR GAYBETİ (hapiste kaldığı dönem) O KADAR UZAYACAK Kİ şöyle diyecekler: “Öldü.” Bazıları diyecek ki: “Öldürüldü.” Bazıları diyecek ki: “Gitti…” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 198) … SONUNDA BENİM EVLATLARIMDAN MEHDİ HALKIN GÖZLERİNDEN GAYBA ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Çıkış Alametlerinden Biri de, İnsanların Doğru Yoldan Ayrılmış Olmalarıdır

Hz. Ali şöyle buyurmaktadır: “İNSANLAR AZGINLIK YOLUNDA SAĞ ve SOLU TUTMUŞ DOĞRU YOLU BİR KENARA ATMIŞLAR.” (Nehc-ul Belaga, Hutbe 150)

Devamını Oku »