HZ. MEHDİ (AS)’IN DİĞER BAZI ÖZELLİKLERİ

Mehdi Devrinde Kadınlar Özgürlüğü Tam ve Mükemmel Şekilde Yaşayacak

Emirülmüminin Ali buyurdu: Kaim (Hz. Mehdi (a.s.)) kalktığında gök yağmurunu yağdıracak, yer ekinlerini yeşertecek, insanların kalplerinden kin, haset, düşmanlık çıkacak, yırtıcı hayvanlar evcilleşecek HATTA BİR KADIN IRAK’TAN ŞAM’A TEK BAŞINA YOLCULUK YAPACAK AYAĞI OTLARA, YEŞİLLİKLERE DEĞECEK, BAŞINDA ZİYNETİ OLACAK FAKAT NE ZARAR GÖRECEK NE KORKU DUYACAK. (Kitab-ul Cifr, İmam Ali, sayfa: 475) YERYÜZÜ EMNİYETLE DOLACAK VE HATTA BİRKAÇ KADIN YANLARINDA HİÇ ...

Devamını Oku »

Hadislerde İşaret Edilen 1956 Yılının Önemi

1300’lü yılların değerli müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nur‘da 1956 tarihinin üzerinde özellikle durmuştur. 1956 yılında tahakkuk eden olaylar göz önünde bulundurulduğunda, Said Nursi Hazretlerinin özellikle bu yıla dikkat çekmesi çok şaşırtıcıdır. Risale-ı Nur talebesi Ahmed Feyzi Kul, 1950 yılında yazdığı “Maidet-ül Kur’an ve Hazinet-ül Bürhan” adlı eserinde bazı ayetlerin ebced değerlerini hesap etmiştir. Bu eser, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tarafından kabul ...

Devamını Oku »

Allah’ın Hz. Mehdi (as)’a Olan Sevgisi Vesilesiyle, Depremler Duracaktır

MEHDİ’NİN HATRINA DEPREMLERİ DURDURURUM. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 70)

Devamını Oku »

Ashab-ı Kehf, Hz. Mehdi (as)’ın Yardımcısı Olacaktır

Ashab-ı Kehf, Mehdi’nin yardımcıları olacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 59)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Hakkında Farklı Görüşler Ortaya Atılacak Fakat Sonra Görüşler Birleşecektir

Hz. Mehdi (as) hakkında farklı görüşler olacağına hadiste değinilmiştir. Hz. Mehdi (as) hakkında birbirinden farklı çok fazla görüş, yavaş yavaş hak ve doğru olan görüşte birleşecektir. Hadiste Hz. Mehdi (as)’ın vesilesiyle birbirlerinin kardeşleri olan Müslümanların haklarının zorlu bir uğraş ile tesis edileceği anlatılmaktadır. Müslümanların bu dönemde zorlu bir baskı ortamında yaşadıkları ve haksızlığa uğradığı bu anlatımdan anlaşılmaktadır. Allah’ın Hz. Mehdi ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Çalışmalarında Risale-i Nur’dan Faydalanacaktır

… Bu hakikatdan anlaşılıyor ki;  SONRA GELECEK O MÜBAREK ZAT RİSALE-ı NUR’U BİR PROGRAMI OLARAK NEŞR ve TATBİK EDECEK (yazma ve dağıtma yoluyla yayacak ve uygulayacak). (Sikke-ı Tasdik-ı Gaybi, s. 9) Bediüzzaman bu sözüyle bir kez daha Hz. Mehdi (as)’ın gelişini müjdelemiş ve bu mübarek zatın faaliyetlerini yerine getirirken, kendisini “Hz. Mehdi (as)’a zemin hazırlayan bir öncü” olarak tanımlayarak kendi eserlerinden de ...

Devamını Oku »

Peygamberimiz (sav)’in Ahir Zaman Hadislerini, En Doğru Şekilde Hz. Mehdi (as) Açıklayacaktır

Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın şöyle buyurduğunu duydum: “… Buyurdu ki: Mehdi kıyam ettiğinde Resulullah’ın yolundan gidecektir. YALNIZ MEHDİ, RESULULLAH’IN (sav) ESERLERİNİ AÇIKLAYACAKTIR…” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 191) Bu hadis özellikle ahir zaman hadislerine bakmaktadır. Hz. Mehdi (as) bu hadislerin gerçeğini bizzat bilen kişi olacağı için, Peygamberimiz (sav)’in ahir zaman ile ilgili hadislerini de ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Yemeği Sade Olacaktır

Mehdi’nin, Emir-ül Müminin Ali aleyhisselam gibi YEMEĞİ SADEDİR… (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 279) İmam Sadık (as) buyurmuştur ki: “… Allah’a andolsun ki, MEHDİ’NİN… YEMEĞİ KATIKSIZDIR.” (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 354)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Kıyafetleri de Cildi de Parlak Olacaktır

İmam Ali (a.s) diyor ki: Resulullah (sav) bana hitaben şöyle buyurdular: “MEHDİ’NİN ÜZERİNDE NURDAN ELBİSELER VARDIR…” (Bihar, c. 36, s. 337; c. 51, s. 108) Hasan bin Mahbub-ı Zerrâd der ki: İmam Rıza aleyhisselam bana şöyle buyurdu: “… MEHDİ’NİN ÜZERİNDE NURDAN ELBİSELER VARDIR.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 207) Hadiste, “üzerinde nurdan elbiseler vardır” sözleriyle Hz. Mehdi (as)’ın elbisesinin parlak olacağına ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Peygamberimiz (sav) Gibi Beyaz Parlak ve Temiz Kıyafetler Giyecektir

Aban bin Tağlib der ki: imam Cafer-ı Sadık a.s.nin şöyle buyurduğunu duydum, ben Kaimi (Hz. Mehdi (as)) görür gibiyim, Necef’in arkasında Resulullah’ın beyaz zırhını giyecek ve zırhı giydikten sonra bedeni tıpkı Resullah’ın bedeni gibi genişleyecek. Cennet ipeklerinden bir elbise zırhı örtecek… (İmam Mehdi, Ali İrfan, Velayet Yayıncılık, s. 94) Hz. Ali (ra)’ın torunlarından olan İmam Cafer-ı Sadık (as)’ın Peygamberimiz (sav)’den aktardığı ...

Devamını Oku »