HZ. MEHDİ (AS)’IN DOĞUMU VE SOYU

Hz. Mehdi (as) Peygamberimiz (sav)’in Soyundandır

Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah (cc) benim Ehl-ı Beytimden (soyumdan) bir zatı Mehdi’yi gönderecek. (Sünen-ı Ebu Davud, 5/92) Benim Ehl-i Beytimden Mehdi bütün dünyaya hakim oluncaya kadar günler ve geceler gitmez. (En-Necmu’s Sakıb, Ukayli) Hz. Mehdi (as), kızım Fatıma’nın neslindendir. (Sünen-ı İbn Mace, 10/348) Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş’ten ve Ehl-i Beytimden bir kişidir. (Kitab-ul ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Tanıtıcı Bir Özelliği de, Hz. Hasan’ın Soyundan Gelmesidir

“MEHDİ, FATİMA’NIN EVLATLARINDANDIR ve HASAN’IN SOYUNDANDIR.” (Ebu Davud, Hz. Mehdi (as), 1) Abdül Gafir Farisi Mecma-il Garaib kitabında ve İbni Cevzi Fi’l Garibil Hadis’de ve İbnül Esir’de Nihaye’de tahric ettiler, Hz. Ali hadisi hakkında dediler ki: “MEHDİ, HZ. HASAN’IN SOYUNDANDIR.” (Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdi’sinin Alametleri, s. 22) Tamman, Fevaid isimli eserinde ve ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Doğumu Evde Olacaktır

İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi’s-selâm şöyle buyurmuştur: “Bizim Kaim’imiz Mehdi ile Allah’ın resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Eyyub ve Muhammed sallâ’llâhu aleyhi ve alih peygamberlerin her biri ile bir benzerliği vardır. Nuh ile uzun ömürlü olmasında, İBRAHİM İLE, DOĞUMUNUN GİZLİ OLMASI (DOĞUMUNUN EVDE OLMASINDA) ve halktan uzak durmasında…” (Kemal’ud-Din s.322, 31. babin 3. hadis) Hz. Ali b. ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Büyük Bir Şehirde Doğacak ve Sonrasında İstanbul’a Gelecektir

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Mehdi, Medine’den (büyük şehirden) çıkacak ve Mekke’ye gelecek. İnsanlar onu, kendi aralarından (tanıyıp) ortaya çıkaracaklar ve o, istemediği halde Rükun ile Makam arasında ona biat edecekler.” (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar) Ayrıca Risalet’ül Huruc’ül Mehdi, adlı eserin 69. sayfasında Hz. Mehdi (as)’ın “Kara köyünden çıkacağı” ifade edilmiştir. (Mustafa ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Kafkasya’dan Gelecektir

  Seyyid Ahmed Hüsameddin (ra) İstihraçname’sinde Hz. Mehdi (as)’ın doğuş yeriyle ilgili şöyle bir not düşmüştür: Müslümanlardan bir zat Mehdi gelecek, bu zatın şerefi KAFKASYA’NIN EN ULU DAĞINDAN etrafa Güneş’in şuaı (ışık hüzmeleri gibi) gibi şulenisar olacaktır (etrafa ışıltılar saçacaktır). (Osman Yüksel Serdengeçti, Mabedsiz Şehir, Serdengeçti Neşriyatı: VI, s. 107)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Az Kardeşi Olacaktır

  “Kardeşi az olandır… ” (Risalet ül Mehdi s. 161)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Bekar Olacaktır

Mes’ûdî şöyle nakletmektedir: “Ali b. Hazma, İbn-ı Sirâc ve İbn-ı Ebi Said, bir ara İmam Rıza’nın (as) huzuruna vardıklarında Ali B. Hazma İmam’a şöyle arzetti: “Ey Resulullah’ın oğlu, biz, siz (Ehli Beyt imamların)dan şöyle nakletmişiz ki; HER İMAM ÖLMEDEN ÖNCE MUTLAKA EVLADINI GÖRÜR. (Acaba bu doğru mudur?) İmam (as) cevabında şöyle buyurdu: “Şunu da hadise eklediniz mi “KÂİM MEHDİ HARİÇ?” (İsbât-ül Vasiye (Mes’udî), ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın İsmi

Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde Hz. Mehdi (as)’ın isminin Peygamberimiz (sav)’in ismine, Hz. Mehdi (as)’ın babasının adının da Peygamberimiz (sav)’in babasının adına uygun olacağı belirtilmiştir. Ebu Davud ile Tirmizi’nin İbni Mesut (ra)’dan nakil ettiklerine göre, Allah’ın Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: “Onun Mehdi’nin ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine muvafık olacaktır…” (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s.159-160) Abdullah b. ...

Devamını Oku »

Peygamberimiz (sav)’in Soy İsmi Adnan’dır

Hz. Peygamber (sav)’in şeceresi yirmi birinci kuşaktan dedesi olan Adnan ile başlamaktadır. Bu sebeple Hz Peygamber (sav)’in soyunun mensup olduğu kavme de Adnaniler denilmektedir. Bu demek oluyor ki Resulullah Efendimiz (sav) günümüzde yaşasaydı soyadı ADNAN olacaktı. Babasına da soy ismi Adnan olduğu için o şekilde hitap edilecekti. Hadiste geçen “adı adıma uygun, babasının adı da babamın adına uygun sözünde kastedilen ...

Devamını Oku »

Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)’ın Adını Gizlemiştir

Peygamberimiz (sav) Allah’ın kendisine bildirdiği özel bir bilgi ile Hz. Mehdi (as)’ın adını biliyordu. Hz. Ali (ra), ondan, Hz. Mehdi (as)’ın adını kendisine söylemesini istemiştir. Ancak Peygamberimiz (sav), Allah’ın takdir ettiği vakit gelene kadar Hz. Mehdi (as)’ın adının gizli kalacağını söylemiş ve açıklanmaması için Hz. Ali’den söz almıştır. Cabir, Ebu Cafer’den naklediyor, “Ömer, iman edenlerin Prensine (Hz. Ali’ye) Mehdi hakkında ...

Devamını Oku »