HZ. MEHDİ (AS)’IN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)’ın ahlakı ve ilmi mücadelesinin yanı sıra, fiziksel özelliklerini de çok detaylı olarak tarif etmiştir. Peygamberimiz (sav)’in Hz. Mehdi (as) hakkındaki tasvirleri o kadar detaylı ve açıktır ki, Hz. Mehdi (as) ortaya çıktığında kendisini görenler bu tasvirlerden hemen kendisini tanıyacaklardır.

HZ. MEHDİ (AS)’IN HADİSLERDE ANLATILAN FİZİKSEL ALAMETLERİ

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Dış Görünümünün Belirlenmesindeki ve Tanınmasındaki Hayret Verici Detaylar

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, kendisinden sonraki asırlarda gerçekleşecek olaylar ya da kişilerin hiçbiri hakkında, Hz. Mehdi (as) hakkındaki kadar çok ve detaylı bilgi vermemiştir. Hadislerde, Hz. Mehdi (as)’ın ahlakı, hayatı ve yapacağı faaliyetler kadar, fiziksel özellikleri hakkında da hayranlık uyandırıcı derecede ayrıntılı tarifler yer almaktadır. Bunların hepsi topluca değerlendirildiğinde, bu özelliklerin herhangi bir insanda tevafuk olarak bir araya gelmiş olamayacağı açıkça ...

Devamını Oku »

Genel Görünümü: Güzel Simalıdır

Hz. İmam Hüseyin’in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “… Zira MEHDİ HALKA GÜZEL SİMALI BİRİ OLARAK GELECEKTİR…” (Ikd-üd Dürer, s. 41) Humran bin A’yân der ki, İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’a: “… Senin sahibin Mehdi geniş karınlıdır, alnında iz vardır, YÜZÜ GÜZELLERİN EVLADIDIR. (YANİ YÜZÜ GÜZELDİR)” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 253)

Devamını Oku »

Peygamberler Gibi Azametlidir

Abdullah bin Zamre, İbn-ı Mâti-ı Himyeri (Kâ’b-ul Ahbar)’den nakleder ki şöyle dedi: “… Kıyam edecek Kâim Mehdi, …. ALLAH PEYGAMBERLERE VERDİĞİ (AZAMETİ) Mehdi’ye de VERECEKTİR…” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 169)

Devamını Oku »

Yüzü Nurludur

Mehdi’nin yüzü parlayan YILDIZ GİBİ NURLUDUR. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 33 Kitab-ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.22) Mehdi GÜZEL YÜZLÜDÜR. YÜZÜNÜN NURLARI ONA AZAMET VERİR.  (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

Devamını Oku »

Çehresi Huzur Verir

Mehdi’nin GÜZELLİĞİ TEMİZ YÜZÜNDEN YÜKSELİR, SABAH MELTEMİ HUZUR VEREN ÇEHRESİNDEN YAYILIR. (Minanur Rahman, 2/237)

Devamını Oku »

Yüzü Görkemlidir

Resullulah (sav) buyurdu: “… Mehdi’nin YÜZÜ İFFET NURUYLA ve GÖRKEMLE DOLUDUR… GÖRKEMLİ BİR LİDER GÖRÜNÜŞÜ VARDIR…” (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyyid Hüseyin Hüseyni)

Devamını Oku »

İlerleyen Yaşlarında da Genç Görünümlü Olacaktır

…Va’dedilmiş kaim Mehdi İLERİ YAŞLARDA, AMA GENÇ BİR SURETTE ZUHUR EDECEKTİR. (Bihar-ul Envar, cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, cilt 6, s. 19) Mehdi uzun ömürlü ve GENÇ YÜZLÜDÜR. Onu gören “40 yaş civarında bir erkek” diye düşünür ve bir işareti de ALLAH’IN EMRİ GELİNCEYE KADAR YAŞLANMAYACAĞIDIR. (Kemalüddin, s. 625 ve Müntehabül Ezhar, 2. Cilt, s. 284) Ve MEHDİ’NİN İŞARETLERİNDEN BİRİ de GÜNLERİN ve GECELERİN GEÇMESİ ...

Devamını Oku »

Hayranlık Uyandıran Bir Çekiciliğe Sahiptir

“… Nereye varmak istediğini biliyorum. Senin sahibin Mehdi, geniş karınlıdır ve HAYRANLIK UYANDIRAN BİR ÇEKİCİLİĞE SAHİPTİR.” (Muhammed b. İbrahim Nu’mânî, Kitâbü’l-Gaybe (Tahran, 1397), s.216. [İSAM demirbaş no: 016351])

Devamını Oku »

Ben-i İsrail Endamındadır

Mehdi’nin boyu, posu SANKİ BEN-İ İSRAİL RİCALİNDEDİR. (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.36, 29)

Devamını Oku »