HZ. MEHDİ (AS)’IN ÜSTÜN AHLAKI VE MANEVİ ÜSTÜNLÜKLERİ

Hz. Mehdi (as)’ın Ahlakı Peygamberimiz (sav)’e Benzer

İMAM MEHDİ’NİN AHLAKI ALLAH’-IN RESULÜ (sav)’in AHLAKIDIR. Her şeye Kadir olan Allah, Allah’ın elçisinin ahlakını “Üstün ahlak” olarak işaret etmiştir. (Kalem Suresi, 4. Ayet; Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 84; İküd’dürer, s. 31; A’laam al-Waraa, s. 291; Muntakhab al-Asar, s. 183 Al-Malaahem wa-al-Fetan’dan aktarıyor.) Mehdi Allah’a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından Peygamber (sav)’e benzer. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s.163) Ahlakı benim ahlakım ...

Devamını Oku »

Hz. Davud (as)’ın Sakınmasına, Hz. Eyüp (as)’ın Sabrına Sahiptir

Mehdi, DAVUD PEYGAMBER (as)’ın SAKINMASINA ve EYÜP PEYGAMBER (as)’ın SABRINA sahiptir. (Kefaayah al-Asar, s. 43)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Dünyanın En Üstün Ahlaklı İnsanı Olacaktır

İmam Mehdi tüm insanların EN SAKİN, EN SAKINAN, EN DİNDAR, EN CÖMERT, EN CESUR ve EN SADAKATLİSİDİR. (Ehqaaq al-Haqq, cilt 13, s. 367) İmam Mehdi TÜM GÜNAHLARDAN, KUSURLARDAN, MURDARLIKTAN ve HATADAN ARI ve PAKLANMIŞTIR. (Bihar-ül Envar, cilt 53, s. 187)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Ahlakının İnananlara Örnek Olması

İlahifeyz Mehdi’ye ulaşır. Dini ilimleri ve örnek ahlakı telakki eder. (Allah’tan alır.) (Konavi Risalet-ül Mehdi, s. 161 B) Kuran’da Peygamber Efendimiz (sav)’in de samimi olarak iman edenler için en güzel örnek olduğu bildirilmiştir: Andolsun, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır. (Ahzab Suresi, 21)

Devamını Oku »

Allah, Hz. Mehdi (as)’a Bir Günde Çok Büyük Bir Nimet ve Güç Verir

İmam Muhammed Taki (as) Abdulazim Haseni’ye şöyle buyurdu: “Kâim, vaat edilmiş Mehdi’dir Gaybeti zamanında onu beklemek, zuhur edince de ona itaat etmek gerekir… Muhammed (sav)’i Peygamber seçen Allah’a andolsun ki eğer kıyametin kopmasına bir gün dahi kalsa, Allah Mehdi zuhur etsin ve yeryüzünü zulümle dolduğu gibi adaletle doldursun diye o günü uzatır, MEHDİ’NİN İKTİDARINI MUSA (as)’ın İKTİDARI GİBİ BİR GÜNDE DÜZELTİR. Musa (as) eşi ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as), Cennet Ehlinin Seyitlerindendir (Efendilerindendir)

Hakim, İbni Mace ve Ebu Naim, Hz. Enes’den tahric ettiler. Ben Resulullah (sav)’den duydum. Şöyle buyurdu: “BİZ ABDÜLMUTTALİP’İN EVLADINDAN YEDİ KİŞİ, CENNETİN EFENDİLERİYİZ. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve MEHDİ.” (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 19)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) İnsanları Aydınlatacak bir Güneş Gibidir

Bulutlar Güneş’in yüzünü örttüğü zaman insanlar Güneş’ten nasıl yararlanıyorlarsa ondan da Mehdi’den öyle yararlanırlar. (Yenabiu’ly-Mevedde, s. 477) Hz. Mehdi (as) Allah’ın kendisini insanlardan gizli tuttuğu, Hz. Mehdi (as) olduğunun bilinmediği zamanlarda bile ilmi, samimiyeti, güzel ahlakı ve Allah’a olan derin bağlılığı ile insanları aydınlatacak, onların kalplerini Allah’a ve Kuran ahlakına ısındıracaktır.

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as), Allah’ı Dünyadaki Her Şeyden Çok Sevecek ve Allah’tan Derin Bir Saygıyla Korkacaktır

MEHDİ ALLAH’IN KARŞISINDA, ALLAH’IN AZAMETİ KARŞISINDA HUŞU EDENDİR, çok huşu eden; kanatlarını açıp, başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi. Mehdi, ALLAH’IN CELALİ KARŞISINDA BÖYLE HUZU (tevâzu hâli, alçak gönüllü olma, Allah’ın azametini, Celâl ve Cemâlini, büyüklüğünü düşünmekten meydana gelen insandaki huzur ve huşu hâli) ve HUŞU EDENDİR. Allah ve yüceliği O’nun vücudunda tecelli etmiştir ve MEHDİ Allah’ın varlığında yok olmuştur. (El-Mehdiyy-il ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Bulunduğu Evde, Allah’ın İsmi Çok Anılacak

Mufazzal’dan, İmam Cafer-ı Sadık aleyhisselam’dan duydum ki şöyle buyurdu: “BU EMRİN SAHİBİ MEHDİ’NİN BİR EVİ VARDIR Kİ O EVE “HAMD EVİ” DERLER.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 216) Hz. Mehdi (as)’ın evi Allah’a çok hamd edilen, ibadet edilen, Allah’ın rızasının gözetildiği ve Kuran ahlakının titizlikle yaşandığı bir yerdir.

Devamını Oku »

Çok Merhametli Olması

Tavus: … MEHDİ, ACİZLERE KARŞI ÇOK MERHAMETLİDİR. (El-Havi, c. 2, s. 150) Mehdi, o kadar merhametli olacaktır ki, zamanında bir kimsenin bile burnu kanamayacaktır. (El-Kavlu’l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42) … Yoksullara karşı çok merhametli olması, Mehdi’nin alametlerindendir. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”) Mahmud b. Vahib ...

Devamını Oku »