RİSALE-İ NUR’DA MEHDİYET

Risale-i Nur’da Mehdiyet’in Anlatıldığı Bölümler

1. Önceki Mehdiler ahir zamanın büyük Mehdisi ünvanını almamışlardır Said-i Nursî imzalı “Tekbirâtü’l-Huccac fî Arafat” başlıklı mektupta, “Nurun ehemmiyetli bir kısım şakirdleri pek musırrâne olarak (ısrarla ve inatla) âhirzamanda gelen âl-i Beytin büyük bir mürşidi seni zannediyorlar. Sen de onların fikirlerini musırrâne (ısrarla) kabul etmiyorsun, çekiniyorsun. Bu bir tezattır. Hallini isteriz” diye sormaları sebebiyle, onlara cevap olmak üzere, BUNDAN SONRA GELECEK MEHDÎ-İ RESULÜN, ...

Devamını Oku »

Bediüzzaman Hazretleri Hz. İsa (as)’ın Bizzat Şahsının, Kendisinden Sonra, Hz. Mehdi (as) Döneminde Nüzul Edeceğini Anlatıyor

1. Allah katında olan Hz. İsa (as)’ın bizzat kendi şahsı nüzul edecek ve İsevilerin başına geçecektir. Dördüncü sualinizin meali: Âhirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm Deccal’ı öldürdükten sonra, insanlar ekseriyetle din-i hakka girerler. Halbuki rivayetlerde gelmiştir ki: Yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz.” Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler? Elcevab: Hadîs-i sahihte rivayet edilen: “Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın geleceğini ve Şeriat-ı ...

Devamını Oku »

Hutbe-i Şamiye’de Baştan Sona İttihad-ı İslam ve İslam Ahlakının Dünya Hakimiyeti Anlatılır

İstikbal yalnız İslamiyet’in olacak Birinci kelime: “El-emel”. Yani, Rahmet-i İlahiye’den kuvvetli ümit beslemek. Evet ben kendi hesabıma aldığım dersime binaen: Ey İslâm cemaati! Müjde veriyorum ki: Şimdiki Alem-i İslâm’ın saadet-i dünyeviyesi, bahusus (en çok) Osmanlıların saadeti ve bilhassa İslâm’ın terakkisi onların intibahıyla (hassasiyetiyle) olan Arab’ın saadetinin fecr-i sadıkının (ufuğunun aydınlanmasının) emareleri inkişafa başlıyor ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Ye’sin burnunun ...

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın Haber Verdiği Tarihler

◉ 1887’de Darwin’in otobiyografisinin basılmasına işaret ediyor ve gerçekleşmesinden 20 yıl önce, 1956’da Risale-i Nurların serbest bırakılacağını, nifakın sükut edeceğini söylüyor ◉ 1936’da, yaklaşık 30 yıl sonra yaşanacak 68 olaylarının sebep olacağı kargaşayı haber veriyor ◉ 12 Mart muhtırasının yaşanacağını 1944’te bildiriyor. ◉ Bediüzzaman Hazretleri, 1979-1980 yıllarına dikkat çekiyor ◉ Risale-i Nur’da 1981, 1991 ve 2001 yıllarına işaretler ◉ Bediüzzaman’ın 28 Şubat 1997 olayına işaret eden ...

Devamını Oku »

Bediüzzaman Said Nursi’nin İslam Birliği Hakkındaki Sözleri

İttihad-ı İslam en büyük farz vazifedir İhfa (gizlenmek), havf (korkmak); riyadandır. Farzda riyâ yoktur. BU ZAMANIN EN BÜYÜK FARZ VAZÎFESİ (GÖREVİ), İTTİHAD-I İSLÂMDIR. İttihadın hedef ve maksadı; o kadar uzun, münşaib (kollara ayrılmış), muhit (her şeyi kuşatan), merâkiz (karar yerlerini) ve maâbid-i islâmiyeyi (islamın ibadet yerlerini) birbirine rabtettiren (bağlayan) bir silsile-i nuraniyi (nurani silsileyi) ihtizaza getirmekle (harekete geçmekle) onunla merbut (bağlanmış) olanları ...

Devamını Oku »