Etiket Arşivi: Ben

Yanağında Ben Vardır

Mehdi’nin Yüzünde BİR BEN bulunacaktır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 41) Mehdi’nin YANAĞINDA, İNCİYİ ANDIRAN, BİR YILDIZ GİBİ YÜZÜNÜ AYDINLATAN BİR İŞARET VARDIR. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri” Pamuk Yayınları, Trc: Naim Erdoğan)

Devamını Oku »

Bu Ben, Açık Renkli ve Parlaktır

Mehdi’nin… YANAĞINDAKİ BENİ …YILDIZ GİBİ PARLAKTIR. (Bihar-ül Envar, Cilt:13, Sayfa: 243 (Farsça tercüme))

Devamını Oku »

Beni, Hz. Musa (as)’ın Yanağındaki Ben Gibidir

Mehdi’nin… YANAĞINDAKİ BENİ HZ. MUSA (as)’da OLDUĞU GİBİ dışa çıkık ve yıldız gibi parlaktır… (Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243 (Farsça tercüme))

Devamını Oku »

Yanağındaki Ben Dışa Çıkıktır

Mehdi’nin… YANAĞINDAKİ BENİ DIŞA ÇIKIKTIR…. (Bihar-ül Envar, Cilt:13, s. 243 (Farsça tercüme))

Devamını Oku »

Vücudundaki Diğer Belirleyici Ben ve İzler

Şeyh Tûsî’nin Gaybet eserinden: … Müminlerin emiri [Ali aleyhisselâm] minberden şöyle buyurdu: AHİR ZAMANDA BENİM SOYUMDAN MEHDİ ÇIKACAK… MEHDİ’NİN İKİ BENİ MEVCUTTUR. ONLARDAN BİRİ KENDİ TENİNİN RENGİNDEDİR, DİĞERİ İSE PEYGAMBERİN[SALLALLAHU ALEYHİ ve ÂLİHİ ve SELLEM] LEKESİNE BENZEMEKTEDİR…. (Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, c.51, s.35-36.)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın İki Omuzunun Arasında -Altında- (Sağ Göğsünde Olacak Şekilde) Reyhan Yaprağına Benzeyen Esmer Bir Leke- İz Bulunmaktadır

… Mehdi’nin İKİ OMUZUNUN ALTINDA YAPRAĞA BENZEYEN BİR İZ BULUNMAKTADIR. (Mucem-ul Ehadis-ı İmam Mehdi Cilt:3 s.283, h.766) …İmam Muhammed Bakır veya İmam Cafer-ı Sadık demiştir ki: “MEHDİ’NİN … OMUZLARININ ARASINDA REYHAN YAPRAĞINA BENZER ESMER BİR LEKE OLACAKTIR…” (Gaybet-ül Numani)

Devamını Oku »

İkinci Beni İse Peygamberimiz’in Nübüvvet Mühründen Olup Koyu Renkte Olacaktır

Hz. Mehdi (as)’da Peygamberimiz (sav)’deki gibi bir ben bulunmaktadır. Yeri ve şekli Peygamberimiz (sav) tarafından bildirilmiştir. (Mehdi’nin) Omuzunda PEYGAMBER’İN ALAMETİ vardır. (Kıyamet Alametleri, 165 – Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman 23) Mehdi’nin omuzunda PEYGAMBER EFENDİMİZ (sav)’DEKİ NÜBÜVVET MÜHRÜ bulunacaktır. 
(Ahmet İbn-ı Hacer-ı Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdi’nin Alametleri, El-Kavlu Fi Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.41) Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır ...

Devamını Oku »

Sağ Uyluğunda/Bacağında Beden Renginin Aksine Bir İz/Ben Olacaktır

Mehdi’nin … sağ bacağında BEDEN RENGİNİN AKSİNE BİR İZ bulunmaktadır. (Mucem-ul Ehadis-ı İmam Mehdi Cilt:4 s.154 ve Kemal-ud Din Cilt:2 s.376 ve Bihar, Cilt:52, s. 322) Mehdi’nin SAĞ BACAĞINDA SİYAH BİR İZ VARDIR. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 251) Hazreti Ali, İmam Mehdi’den şu sözlerle bahseder: “… SAĞ UYLUĞUNDA BİR BEN VARDIR.” (Yenabi-ül Mevedde, s. 423)

Devamını Oku »