Etiket Arşivi: Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler

Hz. Mehdi (as) Mehdilik İddialarını Kabul Etmeyecek; Kendisine İstemediği Halde Biat Edilecektir

Hadis-ı şeriflerde Hz. Mehdi (as)’a biatın kendisi istemediği halde yapılacağı bildirilmektedir. Bu da gösteriyor ki Hz. Mehdi (as), kendisini hiçbir zaman Hz. Mehdi (as) olarak ilan etmeyecektir. Hatta insanlar ona gelip “alametler sende mevcut, sen Hz. Mehdi (as)’sın” dedikleri halde o yine reddedecektir. Hz. Mehdi (as)’a sık sık “Alametler sende mevcut ” diyerek Hz. Mehdi (as) olduğu iddiası getirilecektir, fakat ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Tüm Müslümanlar Arasındaki Fitne, Kargaşa ve Bölünmeyi Kaldıracak, Müslümanları Kardeşler Haline Getirecektir

Nuaym b. Hammad ve Ebu Naim, Mekhul vesilesiyle Hz. Ali’den tahric ettiler. Dedi ki: Dedim “Ya Resulullah (sav) Mehdi bizden, Al-ı Muhammed’den mi, yoksa bizden değil mi?” Buyurdu ki: “Hayır, bilakis bizdendir. Allah bu dini nasıl bizimle başlatmışsa O’nunla sona erdirecektir. ve onlar bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Allah bizimle, insanları nasıl müşrikçe düşmanlıktan kurtararak, onların kalplerine ...

Devamını Oku »

Peygamberimiz (sav), Nur Suresi’nin 55. Ayetinin Hz. Mehdi (as)’ın Vesilesiyle İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine İşaret Ettiğini Bildirmiştir

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va’detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as), Cennet Ehlinin Seyitlerindendir (Efendilerindendir)

Hakim, İbni Mace ve Ebu Naim, Hz. Enes’den tahric ettiler. Ben Resulullah (sav)’den duydum. Şöyle buyurdu: “BİZ ABDÜLMUTTALİP’İN EVLADINDAN YEDİ KİŞİ, CENNETİN EFENDİLERİYİZ. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve MEHDİ.” (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 19)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as), Allah’ı Dünyadaki Her Şeyden Çok Sevecek ve Allah’tan Derin Bir Saygıyla Korkacaktır

MEHDİ ALLAH’IN KARŞISINDA, ALLAH’IN AZAMETİ KARŞISINDA HUŞU EDENDİR, çok huşu eden; kanatlarını açıp, başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi. Mehdi, ALLAH’IN CELALİ KARŞISINDA BÖYLE HUZU (tevâzu hâli, alçak gönüllü olma, Allah’ın azametini, Celâl ve Cemâlini, büyüklüğünü düşünmekten meydana gelen insandaki huzur ve huşu hâli) ve HUŞU EDENDİR. Allah ve yüceliği O’nun vücudunda tecelli etmiştir ve MEHDİ Allah’ın varlığında yok olmuştur. (El-Mehdiyy-il ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Çok Cesur Olacak, Cesaret, Metanet, Sadakat ve Tesanüd Sıfatlarına Sahip Olacaktır

Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onu vazgeçirmeyeceği Ehl-ı Beytime (soyuma) mensup Mehdi sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 13) Mehdi işi sıkı tutacak. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 175) İnsanlar hakka dönünceye kadar (fikri) mücadelesine devam edecektir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Amelinde Ayıp ve Zulüm Olmaması

Ben Hz. Mehdi (as)’ı, peygamberlerin sayfalarında (kitaplarında) şöyle bulurum: “Mehdi’nin amelinde ne zulüm ne de ayıp vardır.” (Nuaym b. Hammad, vr. 50b; Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 21)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Özelliklerinin Peygamberlere İndirilen Kitaplarda Bildirilmesi

Rivayetlerde, Hz. Mehdi (as)’ın özelliklerinin ve çıkış alametlerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bulunduğu bildirilmektedir. Bu da, İncil, Tevrat ve Zebur’da Hz. Mehdi (as)’a dair bilgilerin yer aldığı anlamına gelmektedir. Peygamberlere dair olan kitaplarda “Mehdi’nin işi zulüm ve kötülük değildir” şeklinde işaret edilmiştir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47) Ben Mehdi’yi, peygamberlerin sayfalarında (kitaplarında) şöyle bulurum: Mehdi’yi amelinde ne zulüm ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Bayrağı

  Hz. Mehdi (as)’ın bayrağı, Peygamberimiz (sav)’in sancağıdır: Peygamber (sav)’in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi siyahtır. Onda bir hicr (hale) bulunur. O Resullah (sav)’in vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 22) Hz. Mehdi (as)’ın bayrağının özellikleri ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Tanıtıcı Bir Özelliği de, Hz. Hasan’ın Soyundan Gelmesidir

“MEHDİ, FATİMA’NIN EVLATLARINDANDIR ve HASAN’IN SOYUNDANDIR.” (Ebu Davud, Hz. Mehdi (as), 1) Abdül Gafir Farisi Mecma-il Garaib kitabında ve İbni Cevzi Fi’l Garibil Hadis’de ve İbnül Esir’de Nihaye’de tahric ettiler, Hz. Ali hadisi hakkında dediler ki: “MEHDİ, HZ. HASAN’IN SOYUNDANDIR.” (Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdi’sinin Alametleri, s. 22) Tamman, Fevaid isimli eserinde ve ...

Devamını Oku »