Etiket Arşivi: Hz. Mehdi

TEVRAT, İNCİL VE HADİSLERDE HZ. MEHDİ (AS)’IN YAŞAYACAĞI ZORLUKLAR

Hz. Mehdi (as)’ın çekeceği zorlukların ve yapılan eziyetlerin şiddeti onun Hz. Mehdi (as) olduğunun işaretlerinden olacaktır. … Başlangıç olarak onun [Hz. Mehdi’nin] doğumundan tahta çıkışına dek sürgünde olması tarif edilmiştir: çünkü [Yeşaya] onun yüce bir makamda olduğundan söz ederek başlangıç yapar, daha sonra dönüp esaret döneminde ona olacaklarla ilgili bilgi verir. Bu sayede bizim iki konuyu anlamamızı sağlar: İlk olarak, Mesih ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Döneminde İslam Dini Peygamberimiz (sav)’in Dönemindeki Asıl Haliyle Yaşanacaktır

RESULULLAH’IN (sav) HER YAPTIĞINI MEHDİ de YAPACAKTIR; RESULULLAH (sav) CAHİLİYET TEMELLERİNİ YIKTIĞI GİBİ O da MEHDİ DE ÖNCEKİ TEMELLERİ YIKACAKTIR. MEHDİ, İslam ‘ı yeniden baştan alacaktır. (Mikyalu’l Mekarim, c.1, s.57) Hz. Mehdi (as) zuhur ettiğinde aynı Peygamberimiz (sav)’in yaptığı gibi o dönemin tüm ateist, inkarcı sistemlerini fikren mağlup edecek, bu sistemlerin tüm fikri alt yapılarının, öğretilerinin, felsefelerinin, batıl uygulamalarının ve inançlarının geçersizliğini insanlara gösterecektir. Ardından da İslam ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Ahlakı Peygamberimiz (sav)’e Benzer

İMAM MEHDİ’NİN AHLAKI ALLAH’-IN RESULÜ (sav)’in AHLAKIDIR. Her şeye Kadir olan Allah, Allah’ın elçisinin ahlakını “Üstün ahlak” olarak işaret etmiştir. (Kalem Suresi, 4. Ayet; Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 84; İküd’dürer, s. 31; A’laam al-Waraa, s. 291; Muntakhab al-Asar, s. 183 Al-Malaahem wa-al-Fetan’dan aktarıyor.) Mehdi Allah’a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından Peygamber (sav)’e benzer. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s.163) Ahlakı benim ahlakım ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Sıkıntı ve Zorluklarla Karşılaşması

İnkar içinde olan toplumları uyarmak ve onları doğru yola davet etmek için gönderilen tüm elçiler, gönderildikleri kavimler tarafından yalanlanmış ve onların çeşitli itham ve iftiralarına maruz kalmışlardır. Ehl-ı Beyt’ten gelecek olan Hz. Mehdi (as)’ın da bu gibi eziyet ve sıkıntılarla karşılaşacağı hadislerde haber verilmiştir. Mehdi, bizden, Ehl-ı Beyt’tendir… Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih ...

Devamını Oku »

Hadislerde İşaret Edilen 1956 Yılının Önemi

1300’lü yılların değerli müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nur‘da 1956 tarihinin üzerinde özellikle durmuştur. 1956 yılında tahakkuk eden olaylar göz önünde bulundurulduğunda, Said Nursi Hazretlerinin özellikle bu yıla dikkat çekmesi çok şaşırtıcıdır. Risale-ı Nur talebesi Ahmed Feyzi Kul, 1950 yılında yazdığı “Maidet-ül Kur’an ve Hazinet-ül Bürhan” adlı eserinde bazı ayetlerin ebced değerlerini hesap etmiştir. Bu eser, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tarafından kabul ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Kan Akıtmayacaktır

İnsanlar, balarılarının beyleri etrafından toplanması gibi, Mehdi’nin çevresinde toplanırlar. DAHA ÖNCE ZULÜMLE DOLU OLAN DÜNYAYI, O ADALETLE DOLDURUR. ADALETİ O DENLİ OLUR Kİ, UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ ve BİR DAMLA KAN BILE AKITILMAZ. DÜNYA, ADETA ASR-ı SAADET DEVRİNE GERİ DÖNER. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29) Mehdi, Peygamber (sav)’in yolunda gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, KAN da AKITILMAYACAKTIR. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El ...

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da Mehdiyet’in Anlatıldığı Bölümler

1. Önceki Mehdiler ahir zamanın büyük Mehdisi ünvanını almamışlardır Said-i Nursî imzalı “Tekbirâtü’l-Huccac fî Arafat” başlıklı mektupta, “Nurun ehemmiyetli bir kısım şakirdleri pek musırrâne olarak (ısrarla ve inatla) âhirzamanda gelen âl-i Beytin büyük bir mürşidi seni zannediyorlar. Sen de onların fikirlerini musırrâne (ısrarla) kabul etmiyorsun, çekiniyorsun. Bu bir tezattır. Hallini isteriz” diye sormaları sebebiyle, onlara cevap olmak üzere, BUNDAN SONRA GELECEK MEHDÎ-İ RESULÜN, ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Sevenleri Televizyon ve Radyo Yayınları Yoluyla Onu İzleyecekler ve Süratli Vasıtalarla Kısa Süre İçinde Onun Yanına Geleceklerdir

Peygamber Efendimiz (sav)’den rivayet edilen bu hadiste, Allah’ın yeryüzünde özel olarak seçip hazırladığı bu kişilerin Hz. Mehdi (as)’ın konuşmalarını dünyanın çeşitli yerlerindeki televizyon ve radyo yayınları yoluyla duyarak, uçakla ya da diğer süratli vasıtalarla çok kısa bir süre içerisinde Hz. Mehdi (as)’ın yanına geleceklerine işaret edilmektedir. İmam Sadık (as) şöyle buyurmuştur: Mehdi Rükn ve Makam arasında durur, yüksek sesle şöyle seslenir: “Ey ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Ortaya Çıkacağı Dönemde Müslümanların Bir Manevi Lideri Olmayacaktır

İNSANLAR BAŞLARINDA BİR İMAM (HALİFE) (Müslümanların manevi lideri) BULUNMAKSIZIN HAC EDERLER… (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.35) MEHDİ’NİN ÇIKACAĞI YIL, İNSANLAR HACCA, BAŞLARINDA BİR EMİR (HALİFE) (Müslümanların manevi lideri) BULUNMADAN GİDECEKLER… (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayınları, s. 168-169) Ebu Said, Peygamber’in (sav) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: “Ahir zamanda sultanlar tarafından ümmetime şiddetli bir bela gelecektir. Öyle bir ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Mehdilik İddialarını Kabul Etmeyecek; Kendisine İstemediği Halde Biat Edilecektir

Hadis-ı şeriflerde Hz. Mehdi (as)’a biatın kendisi istemediği halde yapılacağı bildirilmektedir. Bu da gösteriyor ki Hz. Mehdi (as), kendisini hiçbir zaman Hz. Mehdi (as) olarak ilan etmeyecektir. Hatta insanlar ona gelip “alametler sende mevcut, sen Hz. Mehdi (as)’sın” dedikleri halde o yine reddedecektir. Hz. Mehdi (as)’a sık sık “Alametler sende mevcut ” diyerek Hz. Mehdi (as) olduğu iddiası getirilecektir, fakat ...

Devamını Oku »