Etiket Arşivi: İlim

Hz. Mehdi (as), İnsanlar Arasında İlmi En Çok Olanıdır ve İnsanlar İçin En İyi Dosttur

Sonra Mehdi’nin sıfatlarını sayarak buyurdu ki: “İÇİNİZDEKİ EN GENİŞ SIĞINAKTIR, İÇİNİZDE İLMİ EN ÇOK OLANDIR ve DOSTLARINI, SEVDİKLERİNİ EN FAZLA ARAYIP SORANDIR. Allah’ım! Onun zuhurunu, hüzünlerin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla! Eğer Allah seni muvaffak kılarsa ONUN BİATINA KOŞ (ONA TABİ OL) ve ONDAN ASLA VAZGEÇME. EĞER MUVAFFAK OLUR DA, ONA ULAŞIR ve HİDAYET OLURSAN ONDAN ASLA ...

Devamını Oku »

Cenab-ı Allah Hz. Mehdi (as)’ı Hikmetiyle, İlmiyle, Hidayetiyle Yönlendirecektir

Allah-u Teala’nın Hz. Mehdi (as)’a nasıl yardım edeceğini İmam Rıza (as) şöyle açıklamıştır: Allah Mehdi’ye kalp genişliği verecektir. Kalbini hakikat ve hikmetlerin çesmesi kılacak, ona daima ilmini ilham edecektir. Ondan sonra hiçbir sorunun cevabından aciz kalmayacak, sahih yol göstericilikte ve hakikatları beyanda asla sapıklığa düşmeyecektir: (Allah’ın dilemesiyle) hatadan masumdur. Daima Allah’ın yol göstericilik, tevfik ve teyitlerine mazhardır. Hata ve sürçmelerden ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) “Hiç Kimsede Olmayan İlimlerin” Sahibi Olacaktır

Mehdi’nin fıkıh bilgisi ON ALİMİNKİNE BEDELDİR. (Nuaym bin Hammad, Kitab-ül Fiten) İmam Sadık (as) şöyle buyurdular: “İLİM YİRMİ YEDİ KISMA AYRILMIŞTIR. İnsanoğlu şimdiye kadar bunun sadece İKİ KISMINI elde edebilmiştir. Kaim’imiz (HZ. MEHDİ (as)) KIYAM EDİNCE DİĞER YİRMİ BEŞ KISMI da ORTAYA ÇIKACAK ve insanlar arasında yayılacaktır.” (Bihar, c. 52, s. 336) … MEHDİ’NİN İLİM ve HİLMİ HERKESTEN DAHA ÇOKTUR. ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Cifr (Ebced) İlmini Bilmesi

Hz. Mehdi (as)’ın vehbi ilme ait bir başka özelliği de ebced hesabını ve ona ait sırları bilmesidir. Taşköprülüzade Ahmet Efendi “Mevzuatu’l-Ulum” isimli eserinde (c.11/s.246) Hz. Mehdi (as)’ın cifr ilmine vakıf olacağını kaydetmiştir: Bazıları dediler ki, bu kitabı kemal-ı vukuf ahir zamanda hurucu muntazar Mehdi’nin hurucuna mevkuftur ki, onlar cifr ilmine vakıf ve sırlarına arif olurlar. Kitab-ı enbiyayı salifeden dahi bu ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Allah’tan Bir Nimet Olarak Ledün İlmi Gibi Gizli İlimlerle Donatılacaktır

Ka’b: “Kıyam edecek olanın Mehdi olarak adlandırılmasının sebebi gizli işlere hidayet edilmesi sebebiyledir.” der. (Kitab-ul Havi li’l Fetava, c. 2, s. 148)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Olağanüstü Olan Bir Şeyi Fark Edecektir

Resulullah (sav) buyurdu: “Mehdi, bizden Ehli Beyt’tendir. ALLAH MEHDİ’Yİ BİR GECEDE ISLAH EDER (OLGUNLAŞTIRIR).” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.19) O, KİMSENİN BİLEMEDİĞİ GİZLİ BİR GÜCÜN SAHİBİ OLDUĞU İÇİN kendisine Mehdi denilmiştir. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 19) Bir rivayette Hz. Mehdi (as)’ın, “BİR GECEDE OLGUNLAŞTIĞI” haber verilmiş, diğer bir rivayette de “özel bir bilgiye sahip olduğu” ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Zamanında Tüm İnsanların Aklı Açılacak ve İlimleri Artacaktır

Hz. Mehdi (as)’ın zuhurunun ardından ona tabi olan insanlar üzerinde samimiyet ve akıl artışı olacaktır. Hz. Mehdi (as) insanların ahlak ve kişilik olarak olgunlaşmalarına vesile olacak bu gelişme sonucunda ise insanların Allah’ın ayetlerini anlama güçleri ve anlayışları açılacaktır. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kaimimiz Mehdi kıyam edince elini kulların başının üstüne koyar, böylece akıllarını bir araya toplar gelişimlerini kemale erdirir. ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) ile İlgili Çeşitli Özellikler

Dedi ki: Ey Emirülmüminin! Bu Mehdi kimdendir? Buyurdu ki: Benî Haşim’dendir, arapların yüce dağının zirvesinden. O ÖYLE BİR DENİZDİR Kİ, O MANA DENİZİNDE İNSANLAR İLMEN ve AHLAKEN SONSUZ GELİŞEBİLİR. KENDİSİNE SIĞINANLAR İÇİN AMANDIR… (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 251) Dedi ki: Ey Emirülmüminin! Bu Mehdi kimdendir? Buyurdu ki: Benî Haşim’dendir, Arapların yüce dağının zirvesinden. O öyle bir denizdir ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) ile Peygamberler Arasındaki Benzerlikler

  AMA HÜCCET MEHDİ HALKI TANIR, HALK İSE ONU TANIYAMAZ. TIPKI YUSUF GİBİ. YUSUF HALKI TANIDIĞI HALDE ONLAR YUSUF’U İNKAR EDERLERDİ. Sonra Hz. Ali şu ayeti okudu: “Kullara yazıklar olsun, Resül onlara geldikçe onunla alay ediyorlardı.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 162) MEHDİ ALEMLERE RAHMETTİR. MUSA’NIN KEMALİ ve İSA’NIN DEĞERİ, EYYÜB’UN SABRI ONDADIR… (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Bütün Peygamberlerin İlimlerine Sahip Olacaktır

İmam Mehdi İLİM SANDIĞININ KORUYUCUSUDUR, TÜM PEYGAMBERLERİN (as) İLİMLERİNİN VARİSİDİR ve HER ŞEYDEN HABERDARDIR. (Bihar-ül Envar, cilt 95, s. 378; cilt 102, s. 67 ve 117; Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 49)

Devamını Oku »