Etiket Arşivi: İslam Ahlakı

Hutbe-i Şamiye’de Baştan Sona İttihad-ı İslam ve İslam Ahlakının Dünya Hakimiyeti Anlatılır

İstikbal yalnız İslamiyet’in olacak Birinci kelime: “El-emel”. Yani, Rahmet-i İlahiye’den kuvvetli ümit beslemek. Evet ben kendi hesabıma aldığım dersime binaen: Ey İslâm cemaati! Müjde veriyorum ki: Şimdiki Alem-i İslâm’ın saadet-i dünyeviyesi, bahusus (en çok) Osmanlıların saadeti ve bilhassa İslâm’ın terakkisi onların intibahıyla (hassasiyetiyle) olan Arab’ın saadetinin fecr-i sadıkının (ufuğunun aydınlanmasının) emareleri inkişafa başlıyor ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Ye’sin burnunun ...

Devamını Oku »

Hz. İsa (as) İkinci Kez Yeryüzüne Geldiğinde, Üzerinde Mühür Bulunan Kitaplarla İslam Ahlakını Tebliğ Edecektir

Hz. İsa (as) onu (sandığı) alıp açacak ve içinde bir mühür, bin kitap bulacak, bu kitaplarla İslam’ı ihya edecek. (Risalet’ül Meşrep elverdi fi mezhebi bil Mehdi, Ali bin Sultan Muhammed-el Kari, s. 4 -Enis el-Cülesci kitabından) Hadiste verilen bilgiden Hz. İsa (as)’ın, Peygamberimiz (sav)’in mührüyle mühürlenmiş kitapları hazır bulacağı, bu mükemmel eserlerle İslam’ı tebliğ edeceği anlaşılmaktadır.

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Sohbetlerini Dinleyenler Sabaha Bilgili Olarak Kalkacaklardır

… Mehdi’nin lütfu sayesinde GECE CAHİL, KORKAK ve CİMRİ OLAN KİŞİ SABAHA BİLGİLİ, CESUR ve CÖMERT OLACAKTIR. Allah’ın yardımı Mehdi’nin önünde yürüyecektir… Allah’ın elçisinin adımlarını izleyecektir ve hiç hata yapmayacaktır; Mehdi görmeden onu destekleyen bir melek olacaktır, bezgini ayağa kaldıracak ve zayıfa yardımcı olacaktır, eylemleri sözlerine göre olacaktır ve sözleri amellerine göre olacaktır… (Al-Futuhatu’l Makkiyah, s. 6) MEHDİ ZUHUR ETTİĞİNDE Allah iman edenlerin ...

Devamını Oku »

Peygamberimiz (sav), Nur Suresi’nin 55. Ayetinin Hz. Mehdi (as)’ın Vesilesiyle İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine İşaret Ettiğini Bildirmiştir

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va’detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte ...

Devamını Oku »

İnkar Edenler İstemese de, Allah İslam Ahlakını Bütün Yeryüzüne Hakim Kılacaktır

AĞIZLARIYLA ALLAH’IN NURUNU SÖNDÜRMEK İSTİYORLAR. OYSA KAFİRLER İSTEMESE de ALLAH, KENDİ NURUNU TAMAMLAMAKTAN BAŞKASINI İSTEMİYOR. (Tevbe Suresi, 32) 1.Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar… (Tevbe Suresi, 32) Allah’a iman etmeyen, materyalist ve ateist zihniyete sahip kişiler İslam ahlakının yeryüzüne yayılmasını var güçleriyle engellemeye çalışmaktadırlar. Bu kişiler özellikle geçtiğimiz yüzyılda evrim teorisi gibi hiçbir bilimsel delile dayanmayan bir safsatayla insanları kainatın tesadüfen oluştuğu ...

Devamını Oku »

Büyük İslam Alimleri Kuran’da Hz. Mehdi (as)’a ve İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine İşaret Eden Bazı Ayetleri Şöyle Şerh Etmişlerdir

◉ Hud Suresi’nin 86. Ayeti: Ebu Cafer (ra), bu alametleri şöyle saymıştır: “… Mehdi çıkınca sırtını Kabe’ye yaslar. Ona (Hz. Mehdi (as)) tabilerinden 313 kişi tabi olur. Hz. Mehdi (as) ilk önce şu ayeti okur: “EĞER MÜMİN İSENİZ ALLAH’IN BIRAKTIĞI SİZİN İÇİN DAHA HAYIRLIDIR.” (Hud Suresi, 86) Bu ayeti okuyup şöyle der: “BEN SİZİN İÇİN ALLAH’IN BIRAKTIĞI ve HALİFESİYİM (Müslümanların manevi lideriyim). BEN ONUN HÜCCETİYİM.” MEHDİ’YE SELAM ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as), Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as) Gibi Tüm Dünyaya İslam Ahlakını Hakim Edecektir

Kuran’da Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as)’ın İslam ahlakını tüm dünyaya hakim ettikleri bildirilmiştir. Hadislerde de, Hz. Mehdi (as)’ın da tıpkı Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as) gibi İslam ahlakını bütün yeryüzüne hakim edeceği haber verilmiştir: Yeryüzüne dört kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler, Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as), kafirler ise Nemrud ve Buhtunnasır’dır. Beşinci olarak Ehl-ı Beytimden Mehdi ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Çok Güç Şartlar Altında İslam Ahlakını Hakim Edecektir

Abdurrahman b. Selit’ten; İmam Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib aleyhi’s-selâm şöyle buyurdu: “… HAK ÜZERE KIYAM EDECEK OLAN O’DUR MEHDİ’DİR. YERYÜZÜ ÖLDÜKTEN SONRA, ALLAH ONUN VASITASIYLA TEKRAR ONU İHYA EDECEKTİR ve MÜŞRİKLER İSTEMESE de ALLAH HAK DİNİ DİĞER DİNLERE MUZAFFER KILACAKTIR… ONLARA EZİYETLER OLACAK ve ONLARA DENİLECEK Kİ: “EĞER DOĞRU SÖYLÜYORSANIZ BU VAAD NE ZAMAN VUKU BULACAKTIR.” Biliniz ki, ONUN ...

Devamını Oku »