Etiket Arşivi: Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman

Hz. Mehdi (as)’ın Ahlakı Peygamberimiz (sav)’e Benzer

İMAM MEHDİ’NİN AHLAKI ALLAH’-IN RESULÜ (sav)’in AHLAKIDIR. Her şeye Kadir olan Allah, Allah’ın elçisinin ahlakını “Üstün ahlak” olarak işaret etmiştir. (Kalem Suresi, 4. Ayet; Mikyaal al-Makaarem, cilt 1, s. 84; İküd’dürer, s. 31; A’laam al-Waraa, s. 291; Muntakhab al-Asar, s. 183 Al-Malaahem wa-al-Fetan’dan aktarıyor.) Mehdi Allah’a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından Peygamber (sav)’e benzer. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s.163) Ahlakı benim ahlakım ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Sıkıntı ve Zorluklarla Karşılaşması

İnkar içinde olan toplumları uyarmak ve onları doğru yola davet etmek için gönderilen tüm elçiler, gönderildikleri kavimler tarafından yalanlanmış ve onların çeşitli itham ve iftiralarına maruz kalmışlardır. Ehl-ı Beyt’ten gelecek olan Hz. Mehdi (as)’ın da bu gibi eziyet ve sıkıntılarla karşılaşacağı hadislerde haber verilmiştir. Mehdi, bizden, Ehl-ı Beyt’tendir… Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Mehdilik İddialarını Kabul Etmeyecek; Kendisine İstemediği Halde Biat Edilecektir

Hadis-ı şeriflerde Hz. Mehdi (as)’a biatın kendisi istemediği halde yapılacağı bildirilmektedir. Bu da gösteriyor ki Hz. Mehdi (as), kendisini hiçbir zaman Hz. Mehdi (as) olarak ilan etmeyecektir. Hatta insanlar ona gelip “alametler sende mevcut, sen Hz. Mehdi (as)’sın” dedikleri halde o yine reddedecektir. Hz. Mehdi (as)’a sık sık “Alametler sende mevcut ” diyerek Hz. Mehdi (as) olduğu iddiası getirilecektir, fakat ...

Devamını Oku »

Ashab-ı Kehf, Hz. Mehdi (as)’ın Yardımcısı Olacaktır

Ashab-ı Kehf, Mehdi’nin yardımcıları olacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 59)

Devamını Oku »

Hz. İsa (as)’ın Yeryüzüne Dönüşü Kuran’da Bildirilmiştir

Hz. İsa (as)’ın yeryüzüne ikinci kez geleceği konusu Kuran’da çok açık olarak bildirilmiştir. Kuran’da bildirilen bu deliller şu şekildedir: 1. Delil Hani Allah, İsa’ya demişti ki: “Ey İsa, doğrusu seni Ben vefat ettireceğim ve seni Kendime yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben ...

Devamını Oku »

Bediüzzaman Mehdilik Konusunu Reddedenlerin ‘İmanları Zayıf ve Enaniyetleri Kavi’ Kimseler Olduklarını Belirtmiştir

Kıyamet alâmetlerinden ve âhir zaman vukuatından (olaylarından) ve Bâzı a’malin (amellerin) fazilet ve sevablarından bahseden hâdîs-ı şerife güzelce anlaşılmadığından, akıllarına güvenen BİR KISIM EHL-ı İLİM (ilim sahibi), onların bir kısmına zaîf (zayıf) veya mevzu (hadis) demişler. İMANI ZAYIF ve ENANİYETİ KAVİ BİR KISIM da (aklını beğenen, kendini büyük, kusursuz ve üstün gören; ve adeta kendi nefsini putlaştıran kişiler de (Allah’ı tenzih ederiz)), inkâra kadar ...

Devamını Oku »

Hz. Yusuf (as)’ın Hayatında Hz. Mehdi (as)’a İşaretler Vardır

Muhammed Bâkır aleyhisselam buyurdu ki: “BU İŞİN SAHİBİ MEHDİ’DE YUSUF’A BİR BENZERLİK VARDIR.”(Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 189) (“Bu işin sahibi” yani, velayetin sahibi demektir. Bütün imamlarımız velayet sahibidir. Bununla birlikte mezkur hadislerimizde geçen velayetin sahibi sadece onikinci imamımız Hz. Mehdi aleyhisselam’dır. “Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Bu GAYBETİN SAHİBİ MEHDİ DE DÖRT PEYGAMBERİN SÜNNETİ ...

Devamını Oku »

İnsanlara İhsanda Bulunması

Zamanın inkitaa uğradığı (sistemlerin değiştiği) bir dönemde, Mehdi denen bir adam gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacak. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14) O, fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek ve ihsanı karşılıksız olacaktır. (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

Devamını Oku »

Çok Cömert Olması

Tavus: … MEHDİ, MAL İNFAK ETMEKTE ÇOK CÖMERTTİR. (El-Havi, c. 2, s. 150) Ahir zamanda bir halife (manevi lider) Mehdi olacak, malı sayıp hesap etmeden taksim edecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15) Emirlerinizden bir emir Mehdi olacak ki, malı saymayacaktır. Birisi ondan mal istediğinde, “Al” der. O da elbisesini yayar ve o da doldurur. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Çok Cesur Olacak, Cesaret, Metanet, Sadakat ve Tesanüd Sıfatlarına Sahip Olacaktır

Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onu vazgeçirmeyeceği Ehl-ı Beytime (soyuma) mensup Mehdi sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 13) Mehdi işi sıkı tutacak. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 175) İnsanlar hakka dönünceye kadar (fikri) mücadelesine devam edecektir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il ...

Devamını Oku »