Etiket Arşivi: Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri

Hz. Mehdi (as)’ın Silahı İmandır, Sevgidir

Hz. Mehdi (as) ve talebeleri dinsizliğin beynini, yani fikir sistemini Kuran’la, bilimle, fenle, akılla, imanla yenecektir. İnançta, fikirde galibiyet oluşacak ve batıl düşünce, dalalet, Darwinist, materyalist, ateist düşünce yok olup gidecektir, inşaAllah. Hz. Amr b. Avf’dan (r.a.) rivayet edilmiştir: Rumlara ait Konstantiniyye tesbihle ve tekbirle Müslümanlarca fethedilmedikçe kıyamet kopmaz. (Ramuz-el-Ehadis, s. 478) İmam Müslüm’in Ebu Hureyre’den (ra) rivayet ettiği hadis-ı ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Bayrağı

  Hz. Mehdi (as)’ın bayrağı, Peygamberimiz (sav)’in sancağıdır: Peygamber (sav)’in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi siyahtır. Onda bir hicr (hale) bulunur. O Resullah (sav)’in vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 22) Hz. Mehdi (as)’ın bayrağının özellikleri ...

Devamını Oku »

Başı Büyüktür

Mehdi ve GENİŞ YÜZLÜ bir gençtir. (Simt-ul Nucum-il Avali, cilt 4, s. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-ı Taha, s. 157) Mehdi ben(im neslim)dendir. ALNI GENİŞ ve AÇIKTIR. (İmam Şarani “Ölüm – Kıyamet – Ahiret ve Ahir zaman Alametleri”, Bedir Yayınevi, s. 432-448)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Zuhuru Öncesinde İftira ve Yalancı Şahitlik Yaygınlaşacak

Kıyametten hemen önce… yalancı şahitlik yaygınlaşır, hakka şahitlik ise gizlenir. (Ramuz El – Hadis, 1/121) İftiranın yangınlaşması kıyamet alametlerindendir. (Ölüm- Kıyamet -Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 450)

Devamını Oku »

Ahir Zamanda İnsanlar Arasındaki Sevgisizlik Hem Kıyamet Alameti Hem de Hz. Mehdi (as)’ın Çıkış Alametidir

Herkese umumi olarak değil de YALNIZ (TANIDIĞI, BİLDİĞİ) KİMSELERE SELAM VERİL(DİĞİ ZAMAN GEL)MEDİKÇE… kıyamet kopmayacaktır. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, Tezkiretil Kurtubi Bedir Yayınevi, İstanbul 1981, s. 461, no. 845) Amîre bint-ı Nufeyl der ki: “İmam Hüseyn aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “SİZLER BİRBİRİNİZDEN BERÎ (UZAK) OLDUĞUNUZU SÖYLEMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİN YÜZÜNE TÜKÜRMEDİKÇE BİRBİRİNİZİ TEKFİR ETMEDİKÇE(inkarcılıkla suçlamadıkça) ve BİRBİRİNİZE LÂNET OKUMADIKÇA BEKLEDİĞİNİZ MEHDİ’NİN ZUHURU ...

Devamını Oku »

Fitnelerin Çoğalması

Fitne kelimesi, insanların din konusundaki imtihanlarının şiddetlendiği olayları, ortam ve şartları tarif eder. İnsanların yaşam şartlarının güçleştiği, Allah’ın ve dinin çeşitli şekillerde yalanlanarak insanların imanlarının zayıflatılmaya, yok edilmeye çalışıldığı şiddetli imtihan ortamları İslami kaynaklarda “fitne” ortamı olarak tanımlanır. Aşağıdaki hadis de Hz. Mehdi (as)’ın çıkışından önce müminlerin imanlarının zayıflayacağını ve buna sebep olacak hadiseleri haber vermektedir: Kıyamet yaklaştığı zaman ve ...

Devamını Oku »

Ramazan Ayında Ay ve Güneş Tutulmaları

Mehdi için 2 alamet vardır ki, bunun birincisi, Ramazan’ın birinci gecesi Ay’ın ikincisi de ortasında Güneş’in tutulmasıdır.  (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 49) Ramazan’ın birinci gecesi Ay, ortasında Güneş tutulacaktır.  (Kıyamet Alametleri, Berzenci s. 199) Onun saltanatı zamanında, Ramazan ayının on dördünde Güneş tutulacaktır, o ayın ilkinde ise Ay kararacak…  (Mektubat-ı Rabbani, 2/1163) … Güneş’in oruç ayının ortasında, ...

Devamını Oku »

Peygamberimiz (sav), Bugün Irak ve Suriye’de Yaşanan Olayları ve Işid’i 1400 Yıl Önce Haber Vermiştir

IŞİD’in uyguladığı şiddet ve yaptığı eylemler Kuran’a uygun değildir ve kabul edilemez. Ancak ortaya çıkışları tam hadislerde bildirildiği şekilde gerçekleşmiştir. IŞİD’in Kuran’a uygun olmayan bu şiddet anlayışının son bulması ise, yine hadislerde bildirildiği üzere, Hz. Mehdi (as)’a tabi olmaları ve Kuran ahlakına uymaları ile gerçekleşecektir. Zira, Hz. Mehdi (as) IŞİD ve diğer bazı örgütlerin İslam’da olmadığı halde uyguladıkları şiddete dayanak ...

Devamını Oku »

Fakirlik ve Açlığın Artması

FAKİRLER ÇOĞALACAK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 455) 1. Bugün, 21.07.2011 2. Cumhuriyet, 23.04.2013 3. Sözcü, 17.03.2013 4. Bugün, 25.09.2013 5. Akşam, 06.12.2013 6. YeniÇağ, 07.02.2011 7. Türkiye, 08.11.2013 8. Zaman, 09.08.2014

Devamını Oku »

Zamanın Kısalması

ZAMAN TEKARÜB EDEREK (YAKLAŞARAK) GECE ile GÜNDÜZ BİRBİRİNE YAKLAŞIR…(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 374, no. 681) Yaşadığımız yüzyılın sesten hızlı uçakları, trenleri ve diğer gelişmiş ulaşım araçlarıyla, eski dönemlerde aylar süren yolculuklar günümüzde birkaç saat içinde, üstelik çok daha güvenli, rahat ve konforlu bir biçimde yapılabilmekte, asırlar önce kıtalar arasında haftalar alan haberleşme, günümüzde internet ve iletişim teknolojileri sayesinde saniyeler ...

Devamını Oku »