Etiket Arşivi: Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani

Hz. Mehdi (as) Ortaya Çıktığında, Bütün İnsanlar Onun Manevi Liderliği Altında Birlik Olacaktır

Malik bin Zamra der ki, Emirülmüminin Ali aleyhisselam bana şöyle buyurdu: “… Hayrın çoğu o zamandadır ey Malik! O ZAMANDA KÂİM’İMİZ MEHDİ KIYAM EDECEK … SONRA ALLAH HERKESİ ONUN ETRAFINDA TOPLAYACAK.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 242) İman edenlerin Efendisi (sav) der ki: “… ALLAH SİZİN İÇİN, SİZİ BİRLEŞTİRECEK ve SİZİ DAĞINIKKEN BİRARAYA GETİRECEK BİRİNİ MEHDİ’Yİ ÇIKARANA DEK… Beklerseniz, ...

Devamını Oku »

Allah’ın Hz. Mehdi (as)’a Olan Sevgisi Vesilesiyle, Depremler Duracaktır

MEHDİ’NİN HATRINA DEPREMLERİ DURDURURUM. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 70)

Devamını Oku »

Peygamberimiz (sav)’in Ahir Zaman Hadislerini, En Doğru Şekilde Hz. Mehdi (as) Açıklayacaktır

Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın şöyle buyurduğunu duydum: “… Buyurdu ki: Mehdi kıyam ettiğinde Resulullah’ın yolundan gidecektir. YALNIZ MEHDİ, RESULULLAH’IN (sav) ESERLERİNİ AÇIKLAYACAKTIR…” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 191) Bu hadis özellikle ahir zaman hadislerine bakmaktadır. Hz. Mehdi (as) bu hadislerin gerçeğini bizzat bilen kişi olacağı için, Peygamberimiz (sav)’in ahir zaman ile ilgili hadislerini de ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Kıyafetleri de Cildi de Parlak Olacaktır

İmam Ali (a.s) diyor ki: Resulullah (sav) bana hitaben şöyle buyurdular: “MEHDİ’NİN ÜZERİNDE NURDAN ELBİSELER VARDIR…” (Bihar, c. 36, s. 337; c. 51, s. 108) Hasan bin Mahbub-ı Zerrâd der ki: İmam Rıza aleyhisselam bana şöyle buyurdu: “… MEHDİ’NİN ÜZERİNDE NURDAN ELBİSELER VARDIR.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 207) Hadiste, “üzerinde nurdan elbiseler vardır” sözleriyle Hz. Mehdi (as)’ın elbisesinin parlak olacağına ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Arabasının Özellikleri

Mehdi mutedil ahlaklı, iyi yaratılışlıdır… ONUN ATI, KARANLIKLARDA ON DÖRTLÜK AY GİBİ PARLAR. MEHDİ, EN HAYIRLI TOPLULUĞUN ÖNÜNDE GİDER. Onlar Allah’ın dinine sarılmış; onunla Allah’a yaklaşmaya çalışırlar… (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 171) Hadiste Hz. Mehdi (as) devrinde teknik araçlardan birinin de ‘araba’ olacağına ve bu arabaların farlarına, iç ışıklandırmalarına dikkat çekilmiştir. Hadiste verilen bilgiden, Hz. Mehdi (as)’ın arabasının ...

Devamını Oku »

Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as), Görünüş ve Ahlak Olarak Birbirlerine Çok Benzeyeceklerdir

Abdullah bin Zamre, İbn-ı Mâti-ı Himyeri (Kâ’b-ul Ahbar)’den nakleder ki şöyle dedi: “… Kıyam edecek (Kâim) olan Mehdi, Ali’nin soyundandır. Mehdi bu yeryüzünü, yeryüzünden başka bir hale getirecektir. Kâim (Hz. Mehdi (as)), Ali’nin neslindendir. (Seyyittir) HAYIRDA, GÖRÜNÜŞTE ve AHLAKTA EN ÇOK HZ. İSA (as)’a BENZEYEN MEHDİ’DİR. Allah peygamberlere verdiği (azameti) ona da verecektir. Ona faziletler ve ziynet verecektir…” (Şeyh Muhammed b. ...

Devamını Oku »

Kehf Suresi’nde Bahsi Geçen “İki Yetim Çocuk”, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’a İşaret Etmektedir

“Duvar ise, şehirde İKİ YETİM ÇOCUĞUNDU, altında onlara ait bir define vardı; BABALARI SALİH BİRİYDİ. Rabbin diledi ki, onlar erginlik çağına erişsinler ve kendi definelerini çıkarsınlar; (bu,) Rabbinden bir rahmettir. Bunları ben, kendi işim (özel görüşüm) olarak yapmadım. İşte, senin sabır göstermeye güç yetiremediğin şeylerin yorumu.” (Kehf Suresi, 82) Kehf Suresi’ndeki Hz. Hızır kıssasında, “iki yetim çocuğun” varlığından bahsedilmektedir. Bu iki yetim çocuğun “babalarının ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Dönemindeki Bir Kısım Cahil Müslümanların Konumu

Amr bin sad’dan: HALKI (ZAHİRDE) BENİM EVLADIMA DAVET ETSELER de, BENİM EVLADIMDAN UZAK OLURLAR. BU ÖYLE KÖTÜ BİR TOPLULUKTUR Kİ AHLAKLARI YOKTUR. ZORBALARA MUSALLATTIRLAR, CABBARLARA FİTNEYİ ÖĞRETİRLER, HAKİMLERE KAN DÖKTÜRÜRLER. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani, s. 170)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Hiç Kimsenin, Hiç Bir Düşüncenin, Hiç Bir Tarikatın Etkisi Altında Olmayacaktır

… Arkasında İsa bin Meryem’in namaz kılacağı Kaim Mehdi dışında biz Ehl-ı Beyt’ten olan hepimizin boynunda zamanın tağutunun (Allah’ın hükmünü tanımayan her varlık, güç, şeytan) biatı olacağını (Hz. Mehdi (as) döneminde dinsizliğin hakim olacağını, hemen herkesin bu sisteme bağlı olacağını) bilmiyor musunuz? Yüce Allah onun velâdetini (zuhurunu) gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. BÖYLECE MEHDİ, ZUHUR ETTİĞİNDE KİMSENİN BİATI ONUN BOYNUNDA OLMAYACAKTIR… (Kemal’üd-Din, ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) İslam Dinine Sonradan Eklenmiş Olan Hurafeleri Temizleyip, Dinimizi Peygamberimiz (sav)’in Döneminde Yaşanan Asıl Haline Döndürecektir

Abdullah bin Atâ der ki: İmam Ebu Cafer-ı Bakır aleyhisselam’a şöyle arzettim: “BİZE KAİM ALEYHİSSELAM’DAN (HZ. MEHDİ (as)’DAN) HABER VER…” BUYURDU Kİ: “RESULULLAH’IN (sav) YOLUNU İZLEYECEK; ÖNCEKİ ŞEYLERİ İPTAL EDİP YENİ ŞEYLERLE GELECEK.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-ı Numani, Gaybet-ı Numani s. 216) Hz Mehdi (as), Peygamberimiz (sav)’den sonra İslam dinine eklenen bütün hurafeleri tek tek Kuran ile temizleyecektir. Bu hurafeler yüzyıllar boyu İslam ...

Devamını Oku »