Etiket Arşivi: Teknoloji

Hz. Mehdi (as)’ın Sohbetlerini Dinleyenler Sabaha Bilgili Olarak Kalkacaklardır

… Mehdi’nin lütfu sayesinde GECE CAHİL, KORKAK ve CİMRİ OLAN KİŞİ SABAHA BİLGİLİ, CESUR ve CÖMERT OLACAKTIR. Allah’ın yardımı Mehdi’nin önünde yürüyecektir… Allah’ın elçisinin adımlarını izleyecektir ve hiç hata yapmayacaktır; Mehdi görmeden onu destekleyen bir melek olacaktır, bezgini ayağa kaldıracak ve zayıfa yardımcı olacaktır, eylemleri sözlerine göre olacaktır ve sözleri amellerine göre olacaktır… (Al-Futuhatu’l Makkiyah, s. 6) MEHDİ ZUHUR ETTİĞİNDE Allah iman edenlerin ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Talebeleri Ahir Zamandaki Teknolojiden Faydalanacaklardır

Mehdi’nin yardımcılarının bütün dünyayı birkaç dakikada dolaşacak güçleri olacaktır. (Mikyal el-Mekarim, cilt 1, s. 144) Hadiste Hz. Mehdi (as)’ın yardımcılarının kullanacağı ahir zaman teknolojisine işaret edilmiştir. Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri internet ile uydu görüntüleme sistemlerinden faydalanacaklardır ve bu şekilde dünya üzerinde istedikleri her yeri anında görüntüleyebileceklerdir. Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri teknolojiden ve bilimden yararlanan, modern kişiler olacaklardır. Dünyadaki hiçbir şey Mehdi’nin ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as), Ahir Zamanın Teknolojik İmkanları Vesilesiyle Bütün Dünyayı Kuran Ahlakı ve İman Hakikatleri Konusunda Bilgilendirecektir

Adalet ve eşitlik gibi, İmam Mehdi bilgiyi bütün dünyaya yayacaktır. (Bihar-ül Envar, cilt 36, s. 253) İmam-ı Zaman Mehdi’nin inayeti sayesinde bilgi insanların kalplerine girecektir. (Bihar-ül Envar, Cilt 53, Sayfa 86 al-Ikhtesaas’tan aktarılıyor; Mikyaal Al-Makaarem, Cilt 1, s. 236) Bu çağda Mehdi’nin döneminde insanlara mübarek Kuran ve onun gerçekleri öğretilecektir. (Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 339)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Döneminde Hem Dünyanın Yapısı Hem Evren Hakkında Bilgilere Ulaşılacaktır

Mehdi zamanında insanlar yerin 7 katına da göğün 7 katına da ulaşmış olacaklar. (Bihar-ül Envar cilt 52, s. 321) Hadiste Hz. Mehdi (as) döneminde ulaşılacak bilgilere ve teknolojik gelişmelere dikkat çekilmiştir. Son dönemde insanlar hem dünyanın derinliklerini hem de evrenin en uzak köşelerini araştıracak ve bilgi elde edebilecek teknolojiye sahip olmuşlardır. Yerkabuğunun katmanları ve mağmanın yapısına kadar Dünya’nın içeriği hakkındaki bilgiler ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Dünyadaki Olaylarla İlgili Bilgi Elde Ederken Teknolojiden Faydalanacaktır

Mehdi için kainat avucunun içi kadar açık olacak.(Bihar-ül Envar, cilt 52, s. 328) Hadiste Hz. Mehdi (as)’ın ahir zamandaki teknolojiden faydalanacağına işaret edilmektedir. Ahir zamanda evren hakkında çok geniş bilgi elde edilecektir. O zamana kadar bilinmeyen birçok şey ahir zamandaki gelişmelerle Allah’ın dilemesi ile öğrenilmiş olacaktır. Hz. Mehdi (as) da istediği herhangi bir bilgiye ulaşmak için veya dünyanın herhangi bir yerindeki ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın Tebliği Birçok Şehirdeki İnsanlar Tarafından Eş Zamanlı Olarak Dinlenebilecektir

Aban bin Tağlib der ki: İmam Cafer-ı Sadık (as)’ın şöyle buyurduğunu duydum, ben Kaimi (Hz. Mehdi (as)’ı) görür gibiyim,… her memlekette olanlar onun kendileri ile birlikte memleketlerinde olduğunu görecek, o Resulullah (sav)’in bayrağını açacak,… (Zamanın İmamını Tanıyalım, İmam Mehdi, Ali İrfan, s. 94) Hadis-ı şerifte Hz. Mehdi (as)’ın başka şehirlerde ve ülkelerde yaşayan insanların bile sanki kendi şehirlerindeymiş, yanlarındaymış gibi onu göreceklerini, ...

Devamını Oku »

Kişiye Sesinin Konuşması

Nefsim yed-ı kudretinde olan (Allah)’a kasem ederim ki, yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiye sesi ve pabucu konuşmadıkça ve ehlinin ne yaptığını ona bildirmedikçe kıyamet kopmaz. (İmam-ı Şa’rani, Ölüm, Kıyamet, Diriliş, s. 471) Günümüz teknolojileriyle kişinin sesi kolaylıkla kaydedilip dinlenebilmektedir. Rivayette geçen “kişiye sesi konuşması” ifadesiyle bu cihazlar kastedilmektedir. “Kişiye pabucu konuşmadıkça” ifadesiyle de istihbarat uzmanlarının ayakkabılarına yerleştirdikleri dinleme cihazları akla gelmektedir. Ayakkabı topuğuna yerleştirilen dinleme cihazlarının bir ...

Devamını Oku »

Ayakkabıya Yerleştirilen Ses Alıcısı

Kişiye kamçısının ucu, ayakkabısının bağı konuşmadıkça, kişi zekatını kabul edecek kimseyi bulamayacak derecede bollanmadıkça, Arap topraklarında nehirler ve dereler akmadıkça kıyamet kopmaz. (Ahmed b. Hanbel, Müsned; Tirmizi, Fiten.19; Abd b. Humeyd, Müsned, II, 498) Yukarıdaki rivayette bildirilen “ayakkabısının bağı konuşmadıkça” ifadesi ile ayakkabılara yerleştirilen dinleme sisteminde “ayakkabı bağı”nın da anten görevi görmesine işaret etmektedir. 1. Hürriyet, 04.03.2009 “Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça” ifadesiyle ise yine, ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as), İnternet, Televizyon ve Radyo Yoluyla Dünyanın Dört Bir Yanında Tanınacaktır

Ahir zamanda Hz. Mehdi (as)’ın namı ve şöhreti sürekli olarak yayılacaktır. Bunda internet, akıllı telefonlar televizyon ve radyoların çok büyük etkisi olacaktır. Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde Hz. Mehdi (as)’ın şanının, internette yayınlanan görüntü ve videolarla, televizyon filmleri ve radyolar yoluyla yayılacağı şöyle haber verilmiştir: Şüphesiz ki KAİM MEHDİ ZAMANINDA BİR MÜMİN DOĞUDA OLSA, BATIDA OLAN KARDEŞİ KENDİSİNİ GÖRÜR. Hakeza, BATIDA OLSA, DOĞUDA OLAN ...

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as) Zamanında Görüntülü Telefon ve Bilgisayar Sistemleri ile Bağlantı Kurulacaktır

İmam Sadık (as) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki Kaim Mehdi zamanında bir mümin doğuda olsa, batıda olan kardeşi kendisini görür. Hakeza, batıda olsa, doğuda olan kardeşi kendisini görür.”(Bihar’ul-Envar, cilt 52, s. 391) Peygamberimiz (sav) bu hadiste Hz. Mehdi (as)’ın zuhur vakti olan Hicri 1400’lerdeki gelişen yüksek teknolojiye dikkat çekmiştir. Nitekim 21. yüzyılda kullanılmaya başlanılan akıllı cep telefonlarındaki ve bilgisayarlardaki kamera sistemleriyle dünyanın ...

Devamını Oku »