Etiket Arşivi: Tirmizi

İnce Burunludur

Mehdi’nin alnı geniş, BURNU İSE İNCE OLACAKTIR.(Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5. cilt, s. 365)

Devamını Oku »

Alnı Geniştir

Mehdi’nin… ALNI GENİŞTİR… (Bihar-ül Envar, cilt 13) Mehdi’nin ALNI GENİŞ, burnu ise ince olacaktır. (Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5. Cilt, s. 365)

Devamını Oku »

Hz. Mehdi (as)’ın İsmi

Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde Hz. Mehdi (as)’ın isminin Peygamberimiz (sav)’in ismine, Hz. Mehdi (as)’ın babasının adının da Peygamberimiz (sav)’in babasının adına uygun olacağı belirtilmiştir. Ebu Davud ile Tirmizi’nin İbni Mesut (ra)’dan nakil ettiklerine göre, Allah’ın Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: “Onun Mehdi’nin ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine muvafık olacaktır…” (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s.159-160) Abdullah b. ...

Devamını Oku »

Hadislerde Belirtilen “Gökten Taş ve Benzerlerinin Yağması”, Günümüzde Dünyanın Pek Çok Yerini Hedef Alan Bombardımanlarla Gerçekleşmektedir

Aişe (ra) dan: “BU ÜMMETİN SONUNDA, HASF (YERE BATMA), mesh (suret değişmesi) ve KAZİF (TAŞ YAĞMASI) OLACAKTIR…” (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 111) Ali b. Ebû Tâlip ve Ebû Hureyre (ra) dan nakl edildiğine göre Allah’ın Resûlü sellellâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: “… ZELZELE, YERLE BİR OLMA FELAKETİNİ, suretlerin maymun veya domuza dönüşmesini, GÖKTEN TAŞ ve BENZERLERİNİN ...

Devamını Oku »

Ayakkabıya Yerleştirilen Ses Alıcısı

Kişiye kamçısının ucu, ayakkabısının bağı konuşmadıkça, kişi zekatını kabul edecek kimseyi bulamayacak derecede bollanmadıkça, Arap topraklarında nehirler ve dereler akmadıkça kıyamet kopmaz. (Ahmed b. Hanbel, Müsned; Tirmizi, Fiten.19; Abd b. Humeyd, Müsned, II, 498) Yukarıdaki rivayette bildirilen “ayakkabısının bağı konuşmadıkça” ifadesi ile ayakkabılara yerleştirilen dinleme sisteminde “ayakkabı bağı”nın da anten görevi görmesine işaret etmektedir. 1. Hürriyet, 04.03.2009 “Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça” ifadesiyle ise yine, ...

Devamını Oku »

Sahte Peygamberlerin Çoğalması

Sahte peygamberlerin ortaya çıkışı, hadislerde haber verilen Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametlerinden biridir. Son dönemlerde kendisinin Hz. İsa (as) olduğunu iddia eden çok fazla sayıda kişi ortaya çıkmıştır. Her biri Allah’ın Resulü olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı gönderilmedikçe kıyamet kopmayacaktır.  (Tirmizi, Fiten 43; Ebu Davud, Melahim 16) Her birisi kendisinin Tek Mabud olan Allah’tan resul olarak gönderildiğini iddia eden altmış ...

Devamını Oku »

Dinin Şahsi Çıkarlar İçin Kullanılması

Alimler ilmi sırf para kazanmak için öğrendiğinde… dini dünyalık karşılığında sattıklarında… hükmü sattıklarında… kıyamet yaklaşmış olacaktır. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, sf. 480) Ahir zamanda öyle adamlar çıkacak ki, dinlerini dünya menfaatleri karşılığında satacaklardır.  (Tirmizi, Zühd, 60)  

Devamını Oku »

Ardı Ardına Gerçekleşen Ahir Zaman Alametleri Hz. Mehdi (as)’in Çıkışının Çok Önemli İşaretleridir

Hicri 1400’e girilmesiyle birlikte ardı ardına hadisteki anlatımıyla “tesbih taneleri gibi” birbirini izleyerek gerçekleşmiş-gerçekleşmekte olan ve aşağıda sadece bir kısmına yer verdiğimiz ahir zaman alametleri bazı kişilerin sözde, “Hz. Mehdi (as)’ın zuhuru diğer bir yüzyıla kalmıştır” iddiasını tamamen geçersiz hale getirmektedir. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “… eskimiş ipi kopan bir kolyenin taneleri gibi birbiri ardına gelen alâmetleri ...

Devamını Oku »